NYHETER 2021-4-3 KL. 15:01

”Vi känner stor oro för de yngre som hänger här”

Av Hans Nilsson

”Vi känner stor oro för de yngre som hänger här”
- Det blir konflikter mellan äldre missbrukare och yngre och det har skett blottning och misshandel. Det här är ingen lämplig plats för ungdomar, säger Anders Gustafsson, chef för fältgruppen. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. Polisen och fältgruppen på kommunen gör stora insatser för att hantera problemen med ungdomsgäng som stör ordningen vid Växjö Station. Det är otryggt i stationsområdet och polisen misstänker att det säljs narkotika. - Vi känner stor oro för de yngre som hänger där. Det har skett misshandel och blottning och risken är att de erbjuds narkotika, det är ingen bra plats att vara på, säger Anders Gustafsson, chef för fältgruppen.
I förra numret av Lokaltidningen uppmärksammade vi att polisen den senaste tiden har gjort flera insatser för att minska otryggheten och brottsligheten på stationsområdet i Växjö.
Polisen agerade efter att man fått rapporter om skadegörelse, slagsmål och narkotikahandel i och utanför väntsalen i den tillfälliga stationen. Växjö Station.
Polisen misstänker också att det säljs narkotika vid den tillfälliga stationen och på Tegnérkyrkogården.
- Det är problem med de här ungdomarna. Vi är där flera gånger om dagen och försöker styra bort dem från området, berättade Anette Östman Ottosson, kommunpolis i Växjö.

Enligt polisen är det 20 till 30 ungdomar upp till 18-årsåldern som hänger i och utanför väntsalen. Det är även vuxna missbrukare där och det blir en otrygghet för resenärer som väntar på tåget eller bussen eller för de som är där för att köpa biljetter.
Fältgruppen på Växjö kommun, som arbetar uppsökande och förebyggande mot ungdomar, är också plats varje dag för att hantera problemet med ungdomsgängen vid stationen.
- Vi har sett 12-åringar där, men de flesta är i högstadieåldern. Det är ingen lämplig plats för någon att hänga på, särskilt inte för ungdomar i den åldern, säger Anders Gustafsson, chef för fältgruppen.
- Det är en salig blandning av äldre missbrukare, ungdomar i högstadieåldern och män i 18-20-årsåldern som använder och säljer narkotika på platsen.
- Stämningen är otrevlig. Det blir konflikter mellan äldre missbrukare och yngre. Vi vet också att det har skett blottning och misshandel.

Anders Gustafsson är djupt orolig för de yngre som hänger vid stationsområdet. Men arbetet med att skapa trygghet går ändå framåt, anser han.
- Polisen har en hög närvaro i området och vi har fokus på de yngre. Vi identifierar ungdomarna och pratar med dem på plats och på skolan. Om vi ser någon återkommande där så tar vi kontakt med vårdnadshavare efter att vi har pratat med ungdomen, förklarar han.
- Det har gett ett visst resultat. De yngre vi har resonerat med är där i mindre utsträckning nu och stöter vi på dem på platsen tar vi genast kontakt med vårdnadshavarna. Jag har hopp om att vi ska lyckas få bort dem från området.

Lokaltidningen har också skrivit om att Växjö kommun har ansökt och fått beviljat av polisen att det nya kommun- och stationshuset ska vara ett paragraf 3-område. Det innebär att ordningsvakter bland annat kommer patrullera väntsalen i den nya stationen som öppnar i augusti.
- Vi behöver högre skydd i området, och vi vill vara förberedda, förklarade Marcus Holmqvist, säkerhetschef på Växjö kommun, i Lokaltidningen.
Polisens skriver i sitt beslut att orsaken till ansökan om förordnande av ordningsvakter handlar om att allmänheten känner otrygghet på stationsområdet och att lokala aktörer har rapporterat om problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen på området.
- De problem vi såg tidigare vid Ica Cityhallen och på Sandgärdsgatan med ungdomsgäng och med konflikter, slagsmål och narkotika har flyttat till stationsområdet, säger Anders Gustafsson.
- Vi känner igen en del av ungdomarna från Sandgärdsgatan, men det har tillkommit en del nya. Ungdomarna som hänger vid området är från alla delar av Växjö, även från våra kranskommuner.

Anders Gustafsson har jobbat i många år i Växjö med förebyggande arbete med fokus på ungdomar. De senaste åren har något nytt inträffat.
- Det började för tre år sedan ungefär, och det är en förändring av ungdomskulturen och beteendet vi står inför med allt fler ungdomar som hänger i centrum i Växjö och ställer till med problem, säger Anders Gustafsson och fortsätter:
- Varför det har blivit så här är svårt att svara på. Ungdomarna blir hemkörda av polisen, men de sticker ut igen. Vad ska föräldrarna göra? Det blir kaos hemma om de tvingar dem att stanna.
- Vi från fältgruppen tillsammans med polis, skola och socialtjänst försöker stötta dessa föräldrar på alla sätt vi kan. De gör så gott de kan.

hans nilsson


Det senaste året har det blivit stora problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen på stationsområdet i Växjö. Foto: Faksimil från Lokaltidningen 27 mars