NYHETER 2022-6-24 KL. 11:00

Patient fick hjärtinfarkt efter miss med prover

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En äldre patient fick hjärtinfarkt efter att lasarettet i Växjö missat att ta vissa blodprov, enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Patienten hade kommit in på lasarettet efter att ha fått tre frakturer och en hjärnblödning vid ett fall från rullstolen. Man gjorde ingen komplett undersökning och det ledde till att man missade patientens blodbrist som efter en vecka ledde till en hjärtinfarkt.

Patient fick hjärtinfarkt efter miss med prover
På grund av att man missade ta blodprover såg man inte att patienten hade blodbrist. Denna blodbrist ledde till att patienten fick en hjärtinfarkt efter en knapp vecka. Foto: Pixabay

När den äldre patienten kom in på lasarettet den 10 november förra året konstaterade man snart att denne hade tre frakturer på de långa rörbenen och en hjärnblödning.
Efter kontakt med neurokirurgen beslutades det att göra en behandling av blödningen. Frakturerna skulle också gipsbehandlas.
Efter sex dagar fick patienten smärtor i bröstet och förhöjda troponinvärden. Man tog kompletterande prover dagen efter på patienten.
Patienten hade inte kommit in på lasarettet i Växjö som traumalarm. Men enligt Lex-Maria-anmälan borde det ha skett på grund av patientens ålder och att patienten var antikoagulantiabehandlad.
Man hade därför inte gjort en komplett traumaundersökning vid inskrivningen av patienten och inte tagit vissa prover vid det tillfället. Prover hade inte heller tagits under själva vårdtiden.
På grund av detta missade man att patienten hade blodbrist. Denna blodbrist ledde till att patienten fick en hjärtinfarkt efter en knapp vecka.
Nu har en lex Maria-amälan gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller ambulansen, kirurgkliniken, akutkliniken, akutvårdsavdelningen och vårdavdelning 33.