Annonspriser

Se aktuell prislita (pdf)


Deadlines

Bokningsstopp: Senast måndagar kl. 15.00

Korrekturannonser: Senast måndagar kl. 15.00

Klart material: Senast tisdagar kl. 15.00


Vid helgdagar

Förändringar av deadlines kan förekomma vid helgdagar.