KONTAKTUPPGIFTER

Lokaltidningen Växjö/Alvesta
Norrgatan 17
352 31 Växjö

VD och
ansvarig utgivare
Cecilia Petersson
0708-63 78 22
cecilia.petersson@lokaltidningenvaxjo.se 


Försäljningschef
Sebastian Lindgren
0708-63 78 21
sebastian.lindgren@lokaltidningenvaxjo.se 


Säljare
Johanna Petersson
0708-36 54 20
johanna.petersson@lokaltidningenvaxjo.se


Journalist Växjö
Hans Nilsson
076-109 89 95
hans.nilsson@lokaltidningenvaxjo.se


Journalist Alvesta

Josefin Petersson
070-941 44 95
Josefin.petersson@lokaltidningenvaxjo.se 


Nyhetstips skickas till
redaktion@lokaltidningenvaxjo.se


Annonsbokning via mail
Företagsannonser
annons@lokaltidningenvaxjo.se


Privatannonser.


UPPLAGA

53.800 ex

UTGIVNINGSOMRÅDE

Växjö och Alvesta kommun

DISTRIBUTION

Under helgen av Svensk Direktreklam

VID UTEBLIVEN TIDNING

www.sdr.se/kontakt/reklamationer

TRYCKERI

Bold Printing, Malmö Miljöcertifierat enligt ISO 14001