NYHETER 2022-6-26 KL. 18:00

Hovrätten fastställer dom om våldtäkt för man i Växjö

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En 31-årig man i Växjö som blev dömd till fängelse i två år och fyra månader för våldtäkt överklagade domen i Göta hovrätt - nu har en enig Göta hovrätt fastställt domen om våldtäkt. Någon annan påföljd än fängelse kommer inte i fråga för mannen som även ska betala 115 000 kronor till våldtäktsoffret, slår hovrätten fast.

Hovrätten fastställer dom om våldtäkt för man i Växjö
Mannen ska ha genomfört samlag med en kvinna mot hennes vilja i en bostad i Växjö. Han ska ha misshandlat henne och genomfört samlag med henne genom att trycka ner henne mot en säng och hålla fast henne med olika grepp. Foto: Pixabay

Det var den 20 juni 2019 som mannen ska ha genomfört ett vaginalt och analt samlag med en kvinna mot hennes vilja i en bostad i Växjö.
Han ska ha misshandlat henne och genomfört samlag med henne genom att trycka ner henne mot en säng och hålla fast henne med olika grepp om hennes kropp. Dessutom ska han ha hållit sin hand över hennes näsa och mun.
Kvinnan fick smärta, och det blev hudavskrapningar och blåmärken. Hon fick andnöd och sprickor i underlivet och ändtarmen.
Växjö tingsrätt dömde mannen till fängelse i två år och fyra månader för våldtäkt den 5 november 2020.
Man pekade på att minimistraffet för våldtäkt är två års fängelse. I det här fallet beaktade man att det förekommit våld och att det varit fråga om upprepade penetrationer både vaginalt och analt.
Växjö tingsrätt fann därför att straffvärdet för våldtäkten översteg minimistraffet och motsvarar fängelse i två år och fyra månader.
Man ansåg även att mannen utan tvekan genom sitt agerande utsatt kvinnan för en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och han skulle ersätta henne för kränkning.
Han blev därför dömd att betala skadestånd till kvinnan med 115 000 kronor.
Mannen har förnekat brott, men vidgått att han vid tillfället haft vaginalt samlag med kvinnan och gjort gällande att samlaget varit frivilligt och att det inte förekommit våld.
Han har inte accepterat domen och inte velat betala skadestånd. Istället yrkade han att hovrätten skulle frikänna honom från åtalet för våldtäkt, och avslå kvinnans skadeståndsanspråk. I andra hand yrkade han strafflindring och om det blev friande dom yrkade han ersättning för vittneskostnad med 14 875 kronor.
Hovrätten har använt samma muntliga och skriftliga bevisning som vid tingsrätten. Det är inspelade förhör som spelats upp med ljud och bild.
Mannen lade fram ny bevisning och bland annat åberopade han förhör med den privat sakkunnige Ulf Jonsson, som är specialist i rättsmedicin.
Sammanfattningsvis har mannen menat att åklagarens bevisning inte styrker åtalet, utan att målet får bedömas med utgångspunkt i de uppgifter som han själv har lämnat.
Hovrätten konstaterar dock att tingsrätten i sin dom ingående har redovisat sin värdering av bevisningen. Även med beaktande av de invändningar som mannen har fört fram, och den bevisning som har tillkommit i hovrätten, värderar hovrätten bevisningen på samma sätt som tingsrätten. Av de skäl som tingsrätten har anfört ska åtalet för våldtäkt bifallas.
Annan påföljd än fängelse kommer inte i fråga, enligt hovrätten som har fastställt Växjö tingsrätts domslut.
Mannen har framhållit att han var en välrenommerad och framgångsrik företagare innan händelsen, men att våldtäktsåtalet och tingsrättens dom har gjort att han förlorat möjligheten att försörja sig, och närmast belagts med yrkesförbud.
Hovrätten anser att våldtäkten har innehållit sådana försvårande moment att den har ett straffvärde som är något högre än vad tingsrätten har angett. Det innebär att även med ett beaktande av vad mannen har anfört finns det inte skäl att lindra den påföljd tingsrätten bestämt.