NYHETER 2022-6-24 KL. 19:00

Polisens nya arbetssätt i Kronoberg kan införas i hela landet

Av Hans Nilsson

KRONOBERG. Polisen i Kronoberg införde det nya arbetssättet snabbare lagföring den 1 januari 2021 som innebär en konsekvens vid varje brottstillfälle. Sedan dess har polisen hanterat 1 378 ärenden och av dessa har 1 126 redovisats. Snabbare lagföring är ett pilotprojekt som polisen i Kronoberg tror kommer att införas i hela landet och bli permanent.

Polisens nya arbetssätt i Kronoberg kan införas i hela landet
Polisen i Kronoberg införde det nya arbetssättet snabbare lagföring den 1 januari 2021 som ett pilotprojekt. Man tror att det kommer införas i hela landet och bli permanent. Foto: Hans Nilsson

Det är på polisens Facebook som man redogör för vad snabbare lagföring är - ett verktyg för polisen att få till en snabb dom så inte ärendet blir liggande i flera månader och i ett senare skede inte utreds alls.
Det handlar om ärenden med lägre beskaffenhet. Om en person är misstänkt för flera brott kommer denne bara bli dömd för de som anses vara mest väsentliga. De resterande brotten som inte anses göra skillnad på det samlade straffvärdet sållas bort.
Den snabba domen får en konsekvens vid varje brottstillfälle, men för att polisen ska kunna använda sig av detta behöver alla dessa fem punkter vara uppfyllda:
1. Är det ett brott med fängelse i max tre år i straffskalan?
3. Är brottet av enkel beskaffenhet som innebär att det är en polisiär förundersökning?
4. Är den misstänkte kvar på plats?
5. Är den misstänkte över 18 år?
7. Kommer utredningen gå snabbt att slutföra?
Om det är ja på alla punkter kan det bli ett snabbare lagföringsärende och man kan då välja fullmakt eller tillgänglighetsdelgivning.
Vid fullmakt erkänner personen brott och finns inte med i polisens misstankeregister med tidigare brott. Den misstänkte skriver under en fullmakt som ger polisen rätt att godkänna det strafföreläggande åklagaren skriver ut.
Om en personen förnekar brott eller finns i polisens misstankeregister använder polisen sig av en tillgänglighetsdelgivning. Det innebär att man på plats får en kallelse till tingsrätten i Växjö med datum då ens handlingar finns tillgängliga hos tingsrätten. Handlingarna finns exempelvis tillgängliga på en torsdag och efterföljande fredag är det förhandling. Detta går att använda på alla brott som faller under kriterierna för snabbare lagföring.