NYHETER 2022-6-23 KL. 14:00

Ny vd på Greenpipe i Växjö

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Företaget Greenpipe i Växjö har fått en ny vd - det är Michael Kautto som tillträder på den posten.
- Med Michael Kautto får Greenpipe en vd med erfarenhet från branschen, internationella affärer och ett fokus på tillväxt, säger Anders Svensson, styrelseordförande för Greenpipe.

Ny vd på Greenpipe i Växjö
Michael Kautto efterträder Stefan Svensson som vd för Greenpipe. Foto: Pressbild

Greepipe har som mål att fortsätta växa internationellt. Man anse att deras hållbara infrastrukturprodukter finns på en
global marknad med stark tillväxt.
- Våra produkter är ledande inom delbart skydd för kablar och de behövs när stora infrastrukturinvesteringar i kraftledningsnäten kommer göras i och med elektrifieringen av bilar, nya vindkraftsparker på land och i havet, och ny- och ombyggnation av järnväg, säger Anders Svensson.
Michael Kautto efterträder Stefan Svensson som vd för Greenpipe. Han har tidigare arbetat som vice vd för Greenpipe och i den
rollen han har haft ansvar för försäljningen. Stefan Svensson kommer i sin nya roll på Greenpipe arbeta som affärs- och produktutvecklingschef.
- Med Michael som vd kommer Greenpipe fortsätta att bidra till den svenska exporten av innovativa produkter med låg miljöpåverkan. Sedan 2001 har vi uteslutande arbetat med återvunnen plast i våra produkter. Vi investerar årligen betydande belopp i produktutveckling och kvalitetsprovningar, lägger Anders Svensson till.