NYHETER 2020-3-9 KL. 19:33

Växjö kommun får många frågor om coronaviruset: ”Det finns en oro”

Av Hans Nilsson

Växjö kommun får många frågor om coronaviruset: ”Det finns en oro”
Oron växer kring coronaviruset. - Vi får frågor från medarbetare nu som vi inte brukar få, om resor till vissa länder och vad man ska tänka på. Så det är en viss oro, säger Marcus Holmqvist säkerhetschef på Växjö kommun. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. Oron växer kring coronaviruset och på Växjö kommun har en speciell arbetsgrupp tillsatts för att hantera situationen och svara på frågor. - Det finns en oro hos våra medarbetare. Men om läget förändras och många blir smittade i Växjö har vi en bra förberedelse, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef på Växjö kommun.
Statsminister Stefan Löfven (S) sa vid en presskonferens nyligen att regeringen tar situationen med coronoviruset ”på allra största allvar”.
På Växjö kommun finns nu en arbetsgrupp som jobbar med den här frågan. I den gruppen ingår sex personer. Marcus Holmqvist, säkerhetschefen på kommunen är en av dessa.
Men där finns även skolläkare, ansvarig sjuksköterska, HR- och kommunikationsfolk och ansvarig för omsorgen.
- Det är viktigt för oss att vara på tårna och följa läget så att vi inte blir överrumplade om många skulle bli smittade av coronaviruset här, förklarar Marcus Holmqvist.
- Vi får frågor från medarbetare nu som vi inte brukar få, det handlar om resor till vissa länder och vad man ska tänka på. Så det är en viss oro.
Kommunen följer rekommendationerna från nationella myndigheter och har även kontinuerlig kontakt med smittskyddsläkaren på Region Kronoberg.
För arbetsgruppen på kommunen handlar det om att ha en bra kommunikation också.
- Det är viktigt att medarbetare och vårdnadshavare känner att de har den kunskap de behöver, förklarar Marcus Holmqvist.
- Vi tittar på de samhällsbärande verksamheterna som skolan och omsorgen och hur de ska fungera i en kris, om många blir smittade av corona här i Växjö och Kronoberg. Jag tycker att vi är förberedda för att klara det på ett bra sätt, vi har en bra grund att stå på, lägger han till.

De som har varit i vissa områdena där många är smittade och får symptom ska ringa 1177, ta prov hos Region Kronoberg och stanna hemma tills man får svar.
I Sverige konstaterades nio nya fall av coronavirus den 3 mars. Alla hade smittats efter resa i Italien eller av en person som varit i Italien. Den 4 mars hade 30 bekräftade fall av coronasmittade konstaterats i Sverige.
I en studie från Kina har det rapporterats att äldre personer och särskilt de med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen.
Studien visar också att det är en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion.
Man bör provtas om man haft kontakt med bekräftat fall av covid-19, som är den sjukdom viruset orsakar, inom 14 dagar före symptomdebut.

hans nilsson

PÅ STARTSIDAN JUST NU