Klik venligst
NYHETER 2020-3-14 KL. 12:00

Vattnet stiger: ”Många ligger väldigt pyrt till”

Av Hans Nilsson

Vattnet stiger: ”Många ligger väldigt pyrt till”
Så har det sett ut i Öja, söder om Gemla, ett bra tag. Det är ännu mer vatten där nu än när bilden togs. Foto: Växjö kommun

VÄXJÖ. Vattenflödena i Helgasjön och flera andra vattendrag i Växjö och Alvesta kommun är nu rekordhöga. Helgasjön har nått sin högsta nivå på årtionden - risken för översvämning och skador på fastigheter är stor.- Många ligger väldigt pyrt till och särskilt egendom som är dåligt skyddad, säger Andreas Hedrén, sjöansvarig på Växjö kommun.
Först kom det regn i massor - sedan snöade det - och sedan kom regnet igen.
Vattenflödet är nu högre än tidigare i vinter när kommunen och räddningstjänsten gick ut och varnade allmänheten för översvämningar.
Man varnade då framförallt för att vistas i låglänta och översvämmade delar av Gemla, Öja och Jät där gamla invallningar kunde brista på grund av att vattennivåerna stigit rejält efter all nederbörd. Man pekade särskilt på att barn skulle hållas borta från de områdena. De höga vattenflödena finns nu främst i Helgasjön och Salen och i Mörrumsån från Åsnen till Blekingekusten, i Öjaby och sjöarna och vattendragen vid Gemla. Där står vattnet högre än för några veckor sedan.

Riskerna är stora för översvämningar och vissa områden är mer utsatta, som i Öjaby och Öja där de höga vattennivåerna ställer till med stora problem på vissa platser.
- Det är några hus i Öja som har drabbats där vattnet har varit uppe på träkonstruktionen och orsakat skador på fastigheten, och i Öjaby finns det gator som är helt översvämmade, berättar Andreas Hedrén och fortsätter:
- Men det finns ingen samlad bild av hur många som drabbats. En del har kanske köpt egna pumpar för att hantera vattnet och räddningstjänsten och kommunen får inte vet något. Men helt klart är att många fastighetsägare ligger väldigt pyrt till.
Mycket av ansvaret när det gäller att skydda en fastighet vid höga vattenflöden faller på den enskilde individen.
Som fastighetsägare nära en sjö och andra vattendrag har man själv ansvaret att valla in sitt hus med sandsäckar eller lastpallar eller gräva vallar och att ta bort möbler och andra föremål från fastigheten.

Men Växjö kommun gör vad man kan för att hantera vattenmängderna nu.
- Växjö kommun äger regleringen i de stora sjöarna, som Helgasjön, Örken, Innaren och några andra större sjöar. Det är unikt i Sverige. Vi har möjlighet att optimera vattenregleringen för att minska risken för skador totalt sett längs vattendraget Mörrumsån.
Helgasjön har nyligen nått sin högsta nivå hittills på årtionden, och kommunen har i flera veckor reglerat vattnet för att få utrymme att hantera det stora tillflödet. Man har gjort förhandstappning sedan början av februari, och hård förhandstappning sedan den 10 februari.
- Men vi äger inte regleringen i alla sjöar och det är så stora vattenmängder nu att det ändå inte går att reglera de stora flöden som blir. Vi hade näst intill behövt torrlägga Helgasjön innan all nederbörd för att klara det här, förklarar Andreas Hedrén.
- Folk häpnar ibland över att staten inte går in styr över vattenregleringen rent praktiskt. Det är upp till privata markägare och kraftbolag att reglera vattnet där vi inte äger regleringen. Det kan finnas vattendomar för kraftbolagen, men det är ändå ingen som tar ett helhetsgrepp på för att minska skadorna. Vi som kommun kan inte heller tvinga någon som håller mycket vatten i sin sjö att reglera vattenmängden.


hans nilsson


PÅ STARTSIDAN JUST NU

Fler nyheter

SENASTE NYTT

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER