NYHETER 2022-6-5 KL. 17:57

Vänsterpartiet vill satsa 105 miljoner extra på skolan

Av Hans Nilsson

Vänsterpartiet vill satsa 105 miljoner extra på skolan
- Vår budget har ett resurstillskott på 105 miljoner kronor till utbildningsnämnden, förklarar Maria Garmer i Vänsterpartiet. Foto: Hans Nilsson


VÄXJÖ. Vänsterpartiet i Växjö har presenterat ett budgetförslag för 2023 med fokus på skola, omsorg och hållbarhet.
- Vårt förslag skulle bidra till en mer jämlik Växjö kommun. Vi har tydligt fokus på välfärd, klimat och landsbygd, vi vill satsa på ökad jämlikhet och god kommunal service i hela kommunen, säger Maria Garmer (V) i ett pressutskick.
Vänsterpartiet i Växjö menar att man gör den största satsningar på skolan av alla partier i Växjö.
- Skola och förskola är prioriterat i budgeten. Skolan har under en lång tid varit underfinansierad och skillnaderna mellan olika skolor har ökat. Det finns en risk att inte alla barn och elever får de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Därför innehåller vår budget ett rent resurstillskott på 105 miljoner kronor till utbildningsnämnden, förklarar Maria Garmer, toppnamn i Vänsterpartiet.
- Med tanke på de utmaningar som finns inom skola och omsorg så är det inte läge med de skattesänkningar som Alliansen förslår. Jag tror att det finns ett starkt stöd för att i stället gemensamt bidra till satsningar i välfärden. Vänsterpartiet kommer inte heller finansiera budgeten med överskott från Växjöbostäder, lägger hon till.
Bland de satsningar som Vänsterpartiet vill göra finns: fler öppettider på fritidsgårdarna med en extra dag per vecka i hela kommunen, halverade kursavgifter till kulturskolan, förstärkning av elevhälsan med 8 miljoner kronor, utveckling av förskole- och skolbibliotek, ökad takt på renovering och nybyggnation av kommunala förskolor och skolor, ökad grundbemanningen i omsorgen, utökad verksamhet med natthärbärge, avskaffande av LOV inom särskilda boenden, trygghetsskapande åtgärder med satsning på fältarbete och mobila team i hela kommunen.
Den 7 juni fattades beslut om budget för Växjö kommun 2023.