NYHETER 2021-10-6 KL. 15:00

Vaccinationsläget i Alvesta: Nu har 81 procent fått sin första dos

Av Josefin Petersson

Vaccinationsläget i Alvesta: Nu har 81 procent fått sin första dos
Grafik sammanställd av Newsworthy.se

ALVESTA KOMMUN. Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Alvesta kommun. Totalt har 13 178 personer i Alvesta fått sin första vaccindos fram till vecka 38, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 81 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos. Det är en lägre andel än de flesta andra kommuner. Hammarö kommun har vaccinerat flest i hela landet (94 procent).

I hela Kronobergs län har 135 789 doser getts ut fram till vecka 38, vilket motsvarar 82 procent av befolkningen som är 16 år och äldre. Förra veckan delades totalt 4 397 vaccindoser ut i Kronobergs län (veckostatistiken finns än så länge bara på regionnivå). Det är färre än veckan innan (-2 353 personer).

Nio av tio 70-plussare har fått vaccin, äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som allt eftersom öppnat upp för alla åldersgrupper. I Alvesta kommun har 94 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha erbjudits minst en dos den 19 september. Det ursprungliga målet var att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram tre gånger. Från och med mitten på juli har alla vuxna i Sverige kunnat få vaccin. I takt med att de flesta fått sin första dos har tempot minskat och just nu pågår ett arbete för att höja vaccinationstäckningen bland dem som ännu inte tagit någon dos. Under hösten kommer även barn mellan 12-15 år att erbjudas vaccin. Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja sju månader innan alla över 16 år vaccinerats.

Josefin Petersson