NYHETER 2021-11-29 KL. 10:05

Utställningen från rot till barr

Av Josefin Petersson

Utställningen från rot till barr
Ett av utställningens verk. Foto: Pressbild

ALVESTA. I helgen öppnade Alvesta Utställningshall sin nya utställning FRÅN ROT TILL BARR. Gran är det vanligaste och nationalekonomiskt viktigaste träslaget i Sverige, men utnyttjas i stort sett bara till sågade produkter och massaved. Med utgångspunkt från två fysiska granar motsvarande 1,7 fastkubikmeter vill denna utställning både synliggöra granens möjligheter och som resurs ur ett kulturarvs-, hållbarhets- och näringsperspektiv.

Granen har setts som ett sekundärt material inom många områden. Att då välja granen och dess egenskaper som alternativ till andra mer ”exotiska träslag” är ett klimatsmart val som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

FRÅN ROT TILL BARR är en utställning initierad av Hemslöjden Kronoberg, som vill uppmuntra användandet av våra nära naturresurser och samtidigt stödja Sveriges och EU-ländernas strävan mot ett större nyttjande av godkända trämaterial på ett naturligt sätt.

Utställningen inspirerar, informerar och påverkar näringsidkare, konsumenter och användare att ta tillvara de icke utnyttjade resurser som granen har.

Utställningen Från rot till barr är framtagen av Hemslöjden i Kronoberg och pågår fram till den 4 december. Alvesta utställningshall visar ett urval från utställningen där granens potential utforskars och dess gränser tänjs.

Josefin Petersson