Klik venligst
NYHETER 2021-7-21 KL. 16:00

Ungdomskontoret hjälper unga arbetslösa

Av Josefin Petersson

Ungdomskontoret hjälper unga arbetslösa
Kommunhuset i Alvesta. Foto: Josefin Petersson

ALVESTA. I takt med att Alvesta kommun har sett arbetslösheten bland unga öka så vill de hjälpa till att vägleda och på så sätt förkorta processen till att de ska få sitt första arbete. Ungdomskontoret erbjuder bland annat coachning och yrkesvägledning. De vänder sig till ungdomar i Alvesta kommun som är mellan 18 och 25 år.
Ungdomskontoret är ett samarbete mellan Alvesta kommun, Arbetsförmedlingen och projektet Fasetten - vägen till arbete och studier som finansieras av Europeiska Socialfonden, de såg att det var många unga i kommunen som stod extra långt ifrån arbetsmarknaden. De har aldrig arbetat tidigare och är då i behov av extra hjälp för att komma vidare i sitt arbetssökande. De erbjuder olika typer av hjälp, bland annat coachning, studie och yrkesvägledning, praktikplatser, ungdomsjobb och kontakter till Arbetsförmedlingen.
– Tanken med ungdomsjobben är att anställa ungdomar inom kommunal verksamhet för att de ska kunna få sitt första jobb, arbetslivserfarenhet, referenser och rutiner. Vi kommer anställa tio till femton personer som får mellan två och fyra månaders anställning hos oss, säger David Wirland, samordnare på arbetsmarknadsavdelningen i Alvesta kommun.
För att du ska vara aktuell för de här ungdomsjobben är kommunen och Arbetsförmedlingens krav att du är mellan 18 och 25 år och bor i Alvesta kommun. Men det gäller främst för de ungdomar som avslutade gymnasiet förra året eller det här året och som behöver extra stöd och hjälp för att komma vidare i sitt arbetssökande och som står extra långt ifrån arbetsmarknaden.
För att marknadsföra satsningen har de använt sig av Facebook och kommunens egen hemsida, dessutom har de skickat ut brev till de i kommunen som avslutade sin gymnasieutbildning förra året eller det här året. Med uppmaningen att om de är intresserade av att få hjälp av Ungdomskontoret så kan de maila dem hela sommaren.
– Vi har fått jättebra respons på det här, det är ungefär 50 ungdomar som hört av sig den första veckan. Vi träffar ungdomar för fullt och gör avstämningar, för att se vart de befinner sig i processen och hur allas behov ser ut. Utifrån det kan vi bland annat hitta personer som passar för de här ungdomsjobben. Så alla insatser kommer vara individuella, säger David Wirland, samordnare på arbetsmarknadsavdelningen i Alvesta kommun.
Hittills har det varit sökande som är i alla möjliga åldrar mellan 18 och 25 år, det är inte direkt någon åldersgrupp som sticker ut. Det här är däremot inte bara ett projekt som ska pågå i sommar, utan kommunen hoppas att det ska bli någon form av implementerad verksamhet i arbetsmarknadsavdelningen. Däremot beror det på hur det ser ut med arbetslösheten i kommunen framöver, men just nu är den hög och det är dels på grund av pandemin. Kommunen tror även att gruppen med unga som står extra långt ifrån arbetsmarknaden kommer finns kvar även om arbetslösheten skulle minska efter pandemin.

Josefin Petersson