NYHETER 2023-5-8 KL. 22:13

Stark tillväxt för svensk spelmarknad – väntas fortsätta 2023

Stark tillväxt för svensk spelmarknad – väntas fortsätta 2023

Pandemi, krig och inflation till trots – den svenska spelmarknaden växte stadigt under det osäkra året 2022. Och trots de yttre omständigheterna väntas marknaden ta ytterligare kliv framåt under 2023.

År 2022 blev ett tufft år för många, såväl privatpersoner som företag och branscher. Början av året präglades fortsatt starkt av Covid-19-pandemin. Detta följdes av Rysslands invasion av Ukraina, och en inflation som haft kraftig inverkan på den svenska ekonomin.

Olika branscher påverkades på olika sätt av de yttre omständigheterna. Handeln i Sverige, till exempel, gick både upp och ner under året. Dagligvaruhandeln ökade kraftigt, medan sällanköpsvaruhandeln stod för en mer sparsam tillväxt.

En av de branscher som gick allra bäst under 2022 är marknaden för spel om pengar. Under året omsatte Sveriges online casinon 27,4 miljarder kronor, enligt Spelinspektionen. Detta är den högsta siffran någonsin, och en tillväxt om fem procent jämfört med året innan.

Casino online stod för starkast tillväxt
Den största tillväxten kom från marknaden för kommersiellt onlinespel, det vill säga casino online, och kommersiell vadhållning, det vill säga betting på nätet. Inom denna kategori var ökningen sex procent jämfört med föregående år.

Samtidigt gick det fysiska spelandet ner under 2022. Spelandet i butik, hos ombud och på de tre landbaserade casinona minskade i omfång. Denna trend har pågått i flera år, inte minst med anledning av att online casinon kan erbjuda allt bättre spelupplevelser. Trenden tog rejäl fart under coronapandemin, då svenskarna blev mer bundna till hemmet, och har alltså fortsatt trots slopade pandemirestriktioner.

Sverige det land som spelar mest online

I Sverige är det alltså främst spelandet online, via såväl dator som smartphone och surfplatta, som driver på marknadens tillväxt. I en rapport från Spelinspektionen, publicerad 2022, uppger 85 procent av de tillfrågade att de spelat i hemmet, det vill säga via spelsidor online. Denna siffra är mycket hög jämfört med många andra länder. Faktum är att Sverige är det land i Europa där störst andel av det totala spelandet sker online, rapporterar Svenska spel.

Ur ett internationellt perspektiv är den svenska spelmarknaden relativt liten sett till intäkter. Länder som Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike har betydligt större spelmarknader, men där är andelen som spelar online relativt låg. I dessa länder är fysiskt spel, i butiker, hos ombud och på landbaserade casinon, mer vanligt.

Så spås tillväxten bli 2023
Sveriges spelmarknad har vuxit kraftigt på senare år, men jämfört med övriga Europa kan tillväxttakten nu komma att avta, enligt två omvärldsanalytiker på Svenska spel. Det hela motiveras med att onlinespel kan komma att bli mer vanligt på övriga europeiska spelmarknader, och att Sverige redan har en hög digital mognad.

Trots att inflationen resulterat i ökade utgifter för många hushåll väntas inte spelmarknaden tappa i omsättning år 2023. De två omvärldsanalytikerna menar att konsumenter tenderar att prioritera småskalig vardagslyx, såsom spel om pengar, i tider då de inte har lika mycket pengar att spendera.

Detta stödjs av siffror från tidigare lågkonjunkturer, då spelmarknaden inte drabbats lika negativt som en rad andra branscher. Att det rådande ekonomiska läget skulle resultera i att Sveriges spelmarknad backar är därmed inte är särskilt troligt.