NYHETER 2020-9-27 KL. 18:35

Städbolaget: ”Vi bryr oss inte om vad facket säger”

Av Hans Nilsson

Städbolaget: ”Vi bryr oss inte om vad facket säger”
- Om vi har gjort något fel så rättar vi till det, vi är inte oseriösa. Jag bryr mig inte om vad facket säger. Det tar jag med en nypa salt, säger en representant för det utpekade städbolaget. Foto: Arrangerad bild av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En representant för det utpekade städbolaget kommenterar kritiken från de före detta anställda och Fastighetsanställdas förbund.
- Vad ett fackförbund säger tar vi inte notis om. Är någon missnöjd med sin anställning så vänder hen sig till sitt förbund och inte till en lokaltidning, enklare än så blir det inte, säger han.

Lokaltidningen har försökt nå vd:n på städbolaget för en kommentar, men utan att lyckas. Till slut når vi istället en man som säger att han är representant för städbolaget som städar åt Växjöbostäder. Han meddelar att vd:n på städbolaget inte är tillgänglig.
När vi talar med representanten på telefon säger han så här om den kritik städbolaget får från Fastighetsanställdas Jörgen Karlsson och de anställda som blivit uppsagda:
- Om vi har gjort något fel så rättar vi till det, vi är inte oseriösa. Vi har funnits sedan 1994 och vi är ett populärt företag. Jag bryr mig inte om vad Jörgen Karlsson på facket säger. Det tar jag med en nypa salt, säger han.
Efter intervjun skickar han ett mejl där han ger sin och företagets syn på det som har hänt.
”Detta är förmodligen arbetsrelaterat. Vi är bundna till kollektivavtalet med Fastighetsanställdas. Förbunden finns för att lösa eventuella problem. Vi kommer att be vårt förbund diskutera saken med motpartens förbund och förvissa oss om att de faktiskt har sagt det”.
Representanten låter meddela att han ser rapporteringen om bolaget som förtal och att man kommer agera.
”Lokaltidningen kan skriva om saker och ting först när förbunden vet vad saken handlar om och inte via hörsägen, det är inte seriöst och någon framställan från deras förbund har vi ej heller erhållit. Fackförbundets representant får faktiskt rikta sina anklagelser till sin motpart direkt och inte till lokaltidningen om så har skett.”

Vi anklagar ingen och vill inte heller bli anklagade. Tills detta är gjort är vi inte dömda och ska inte anklagas. Utan någon förhandling eller utslag från arbetsdomstol räknas vi som oskyldiga och fel anklagade på vad det än är nu.
Att ange vårt företagsnamn utan att anklagelsen mot oss är bevisad tolkar vi som förtal och kommer att agera utifrån detta, då det skadar vårt företag och i förlängningen våra anställda, vilket vi inte kan tillåta.
Skulle vi av allt att döma befinnas skyldiga till någon överträdelse är det ändå arbetsdomstolen som pekar ut vårt namn och inte någon lokal tidning.”hans nilsson