NYHETER 2022-6-22 KL. 10:01

Solparken i Hästhagen – både förnybar energi och biologisk mångfald

Solparken i Hästhagen – både förnybar energi och biologisk mångfald

European Energy går nu vidare med planerna på att etablera en solpark på den tidigare torvtäkten, i Hästhagen utanför Vislanda. Om solcellsparken får klartecken att byggas, kan Hästhagen bli Smålands största i sitt slag. Projektet stärker Alvesta kommuns status som centrum för grön elproduktion och bidrar till både klimatnytta och biologisk mångfald.


– Planen är att plantera in växter som främjar biologisk mångfald runt solpanelerna. Det förbättrar livsmiljön för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Fungerande ekosystem, biologisk mångfald och förnybar energi är viktiga områden för att vi ska kunna leva och må bra, säger Sofia Haargaard, projektledare på European Energy.

För att klara klimatmålen och energiförsörjningen i södra Sverige behövs mer lokalt producerad grön energi. En solpark på torvtäkten i Hästhagen skulle ge klimatvinster inte bara i form av förnybar energi utan också genom ökad biologisk mångfald. Syftet är att stimulera artrikedomen bland både växter och djur. Det pågår diskussioner med lokala aktörer om samarbete för odling av delar av solparken.

Färdigskördade torvtäkter är perfekta områden för solparker eftersom de har låga naturvärden. Dessutom är det plana och stora ytor, i Hästhagen cirka 100 hektar.
– Monteringen av solpanelerna har väldigt liten påverkan på marken eftersom man endast sätter ner stålprofiler. När solpanelerna är färdiganvända, normalt efter 30 till 35 år, kan de monteras ned och marken återanvändas till skogsbruk eller något annat, säger Sofia Haargaard, projektledare på European Energy.

Just nu och fram till den 27:e juni pågår det samråd, European Energy har skickat ut information till en bred samrådskrets som till exempel Länsstyrelsen, kommunen, närboende, föreningar, nätbolaget, Naturvårdsverket, Jägarförbundet och Naturskyddsföreningen. Det är ett samråd där alla får möjlighet att tycka till. Vid ett positivt beslut påbörjas avverkning av skog och markberedning för att sedan bygga själva anläggningen. När väl byggnationen är påbörjad tar solparken cirka 12 till 16 månader att färdigställa.

European Energy letar efter fler bra områden som har nära till nätanslutning, där det är tillräckligt stor yta för att det ska kunna bli stordriftsfördelar och att inte omgivningen bedöms påverkas allt för mycket. Hästhagen utanför Vislanda uppfyller dessa krav.

– Solparken kommer att ligga bakom Abetongs fabrik och en bra bit från vägen, därför kommer den varken synas eller höras. Det är inga boende i närheten förutom markägarens egen sommarstuga. Torvtäkten i Hästhagen är en perfekt plats för en solpark då den inte kommer störa. Dessutom är det en väldigt bra plats för en solpark eftersom det är en rimlig påverkan på motstående intressen, säger Sofia Haargaard, projektledare på European Energy.