NYHETER 2021-2-20 KL. 18:27

Snart startar lodjursjakten: ”Finns inga skäl att jaga lodjur”

Av Hans Nilsson

Snart startar lodjursjakten: ”Finns inga skäl att jaga lodjur”
- Det finns inte några skäl att jaga lodjur nu, anser Robert Franzén, Svenska Rovdjursföreningen i Småland, som överklagat lodjursjakten. Foto: Pixabay

KRONOBERG. Den 1 mars startar lodjursjakten i Växjö, Alvesta och Ljungby kommun. Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt där totalt fyra lodjur får skjutas under mars i Kronoberg.
- Det finns inga skäl att jaga lodjur i Kronoberg, och det tycker inte jägarna heller. Det är väldigt få jägare som anmält sitt intresse, säger Robert Franzén, ansvarig för Svenska Rovdjursföreningen i Småland, som överklagat lodjursjakten.
Länsstyrelsen tog beslut i december 2020 om att tillåta licensjakt på fyra lodjur i Kronobergs län.
Orsaken ska vara att lodjursstammen på sikt ska stabiliseras.

Den senaste inventeringen i Kronobergs län visar att det finns 6,83 familjegrupper, vilket motsvarar runt 37 lodjur..
Jakten kommer att ske från den 1 mars och till och med den 31 mars i de områden i Ljungby, Alvesta och Växjö kommun där lodjursstammen är som tätast. Lodjursjakten ska ske i hela Småland. Totalt är målet att 20 lodjur ska skjutas i Småland.
Enligt Robert Franzén, Svenska Rovdjursföreningen i Småland, tycks de flesta jägare inte vara så intresserade av att vara med på lodjursjakten.
Han pekar på att det finns drygt 30 000 jägare i Småland. Av dessa hade bara 650 anmält sig som lodjursjägare nyligen.

I Kronoberg finns det runt 8 000 jägare. Antalet registrerade lodjursjägare i Kronobergs län var bara 211 stycken så sent som den 2 februari i år.
- Det är ytterst få, de flesta jägare vill ha kvar lodjuret på sina marker. De är fascinerade av lodjuret, säger Robert Franzén, och fortsätter:
- All heder åt de jägare som inte vill delta i detta spektakel och som inte vill figurera med bössa, hund och ett skjutet lodjur, utan hellre ser lodjuret som en naturlig del i den ekologiska väven.
Det har skett attacker där lodjur har rivit får. Men att det skulle vara skälet till jakten håller inte, menar Robert Franzén.
Han pekar på att det dödades ett får av lodjur i Kronobergs län 2019, enligt Viltskadecenter (VSC) som redovisar skador av rovdjur i Sverige.
Även 2018 dödades ett får av lodjur i länet. Men 2017 var det hela 16 får som dödades av lodjur i Kronoberg. I samma statistik ser man att inga hundar dödades eller skadades i Kronobergs län 2017, 2018 och 2019.
- Det är inga problem med lodjuren i Kronoberg för fårägare eller hundägare. Men det finns ett fåtal fanatiska jägare som har drivit på för att det ändå ska bli jakt på lodjur, säger Robert Franzén.

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat beslutet om licensjakt på lodjur till förvaltningsrätten med målet att stoppa det, men man har nyligen fått avslag. Nu tänker man överklaga förvaltningsrättens dom till kammarätten.
Man anser att det är oklart vilket syfte licensjakten har och hur en måluppfyllelse ska kunna mätas, och pekar på att lodjuret är fridlyst enligt svensk lagstiftning och i EU:s livsmiljödirektiv.
Robert Franzén är orolig för att det ska bli en slakt på lodjur och att dess förekomst bara blir en parantes i södra Sverige.
- Lodjuret var så gott som utrotat i södra Sverige fram till för 25 år sedan. Från 1986 är lodjuret fredat utanför renskötselområdena. Det finns inte några skäl att jaga lodjur nu, säger Robert Franzén.

Hans NillsonDen 1 mars startar lodjursjakten i Växjö, Ljungby och Alvesta kommun, efter beslut av Länsstyrelsen om licensjakt där totalt fyra lodjur får skjutas under mars i Kronoberg. Foto: Pixabay