NYHETER 2021-2-22 KL. 09:45

”Samexistensen mellan människor och lodjur ska fungera bra”

Av Hans Nilsson

”Samexistensen mellan människor och lodjur ska fungera bra”
- Samexistensen mellan människor och lodjur ska fungera bra på lång sikt, och i det ingår att angrepp från lodjur på tamdjur inte ska öka, förklarar Daniel Söderberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg. Foto: Länsstyrelsen Kronoberg


KRONOBERG. - Många är engagerade för eller emot lodjursjakten, men vi har inte låtit oss påverkas av dem i vårt beslut, säger Daniel Söderberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.
Att länsstyrelserna tar beslut om licensjakt på lodjur är inte så ovanligt som man kanske kan tro. I både Kalmar och Jönköpings län har det skett de senaste åren, enligt Daniel Söderberg på Länsstyrelsen Kronoberg.
Nu är det dessutom inte enbart Kronobergs län som har fattat beslut om jakt på lodjur den 1 till 31 mars. Under samma period ska lodjursjakten ske i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län efter beslut av länsstyrelserna där.
Daniel Söderberg var med och tog beslutet om lodjursjakt vid Länsstyrelsen Kronoberg.
- Vi får reaktioner både för och emot lodjursjakten, men det är inget som ligger till grund för vårt beslut. Utan det här handlar om att vi tycker att det är lämpligt att fatta beslutet om jakt på lodjur, påpekar Daniel Söderberg.
Orsaken till beslutet om licensjakt där fyra lodjur får skjutas under mars månad i Kronoberg är att lodjursstammen på sikt ska stabiliseras.
- Det här är för att samexistensen mellan människor och lodjur ska fungera bra på lång sikt, och i det ingår också att angrepp från lodjur på tamdjur inte ska öka, förklarar Daniel Söderberg.
- Vi vill också se till att vi får en hållbar och förutsägbar förvaltning av lodjursstammen enligt den förvaltningsplan vi har beslutat om på länsstyrelsen.
hans nilsson