NYHETER 2022-6-4 KL. 15:00

S: ”Största trygghetssatsningen någonsin i Växjö”

Av Hans Nilsson

S: ”Största trygghetssatsningen någonsin i Växjö”
Socialdemokraterna anser att man gör den största trygghetssatsningen någonsin i Växjö. - Kommunens förebyggande arbete ska stärkas och den fysiska tryggheten ska förbättras, säger Tomas Thornell (S), kommunalråd i opposition. Foto: Alexander Hall

VÄXJÖ. Socialdemokraterna i Växjö kommun vill göra stora satsningar på omsorgen och skolan - och på tryggheten. Det framgår av budgetförslaget för 2023.
- Vi måste bryta segregationen och öka tryggheten i kommunen. Ingen ska behöva vara otrygg på gator och torg. Vi behöver jobba med fysisk trygghet, men också fler fältarbetare, säger Tomas Thornell (S), kommunalråd i opposition.
I omsorgen vill Socialdemokraterna ha fler anställda för att minska stressen, och skapa bättre kontinuitet och se till att omsorgstagaren får den omvårdnad den har rätt till.
Man vill bland annat satsa 30 miljoner kronor för att öka bemanningen inom äldreomsorg.

Socialdemokraterna vill dessutom avskaffa minutjakten där omsorgspersonalen får ett par minuter på sig hos varje omsorgstagare innan det är dags för nästa.
Man vill även göra en särskild satsning på elevhälsan med en ökad bemanning av skolsköterskor.
- Under flera år har vi prioriterat skolan och det fortsätter vi med. Flera hundra ungdomar är inte behöriga till gymnasiet varje år. Det måste vi ändra på, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.
Socialdemokraterna anser att man gör den största trygghetssatsningen någonsin i Växjö.
- En säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott ska införas, kommunens förebyggande arbete ska stärkas och den fysiska tryggheten ska förbättras, säger Tomas Thornell.

I budgeten föreslås bland annat sommarlovskort till ungdomar i kollektivtrafiken, arbetsskor till personal inom omsorgen, trygghetsskapande åtgärder med fältarbetare och mobila team, avskaffa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilda boenden, återstarta kommunal vuxenutbildning, bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen och att starta utvecklingen av Ringsbergsområdet.
Den 7 juni fattas beslut om budget för Växjö kommun 2023.
hans nilsson