NYHETER 2020-9-21 KL. 00:08

Ridklubbar får flera miljoner: ”Skapar framtidstro”

Av Hans Nilsson

Ridklubbar får flera miljoner: ”Skapar framtidstro”
Towe Lindqwister, ordförande i Växjö Ridklubb, med sin häst Zlato, och Hannah Sandberg, en av tre ridlärare på anläggningen i Araby. De är jätteglada för de pengar de nu får av kommunen. Det skapar framtidstro i föreningen. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. Växjö kommuns fem ridklubbar får nu totalt 3, 5 miljoner kronor i stöd av kommunen. Pengarna ska gå till att förbättra anläggningarna.
- De här bidragen är varmt välkomna tillskott, de skapar framtidstro. Men på sikt skulle vi nog behöva flera miljoner kronor till vår anläggning, säger Towe Lindqwister, ordförande Växjö Ridklubb.
Ridklubbarnas anläggningar i kommunen är hårt eftersatta och i stort behov av renoveringar sedan länge.
Klubbarna har lämnat in listor på prioriteringar på akuta åtgärder till kommunen och bett om hjälp med medel. Växjö kommun har tagit fasta på det och skjutit till en hel del pengar de senaste åren.
Nyligen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge ekonomiskt stöd på 2 miljoner kronor till ridklubbarna i Växjö för att de ska kunna investera i och förbättra sina anläggningar.
Någon vecka senare tog kultur- och fritidsnämnden beslutet att ge ett särskilt stöd på 1, 5 miljoner kronor till Växjö kommuns ridklubbar. Stödet ska till akuta åtgärder så att föreningarna kan uppfylla krav på säkerhet och följa lagen.

Ridklubbarna i Växjö har därmed på kort tid fått totalt 3, 5 miljoner kronor i stöd av kommunen. Det finns dessutom ytterligare 3 miljoner kronor som föreningarna kan få ta del av om de möter upp med insatser i form av till exempel sponsorer och ideellt arbete.
Jon Malmqvist (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande, konstaterar att det här inte löser alla utmaningar när det gäller ridklubbarnas anläggningar, men att det är ett viktigt bidrag.
- Ridklubbarna som lockar så många både vuxna och barn är otroligt viktiga i vår kommun, säger Jon Malmqvist.

Växjö Ridklubb, som finns i Araby intill Växjö Golfklubb, har runt 400 medlemmar. Varje vecka rider 330 barn, ungdomar och vuxna och till med ett antal 70-plussare hos dem.
Men deras anläggning är från 1800-talet och i stort behov av renovering.
- Det är ju ett gammalt kostall. Så det är inte så konstigt att det är dags att renovera. Vi har exempelvis en vägg i ridhuset som lutar betänkligt och bara det går på 500 000 kronor att åtgärda, påpekar ordföranden Towe Lindqwister.
Hon understryker att de är jätteglada för de pengar de nu får av kommunen. Det skapar framtidstro i föreningen, hoppas hon. De har blivit tilldelade 1, 1 miljoner kronor och de kan få ytterligare pengar snart.

Towe Lindqwister ser det som ett startskott till deras större renoveringar. För det krävs ännu mer resurser.
- Det är svårt att säga exakt hur mycket pengar vi skulle behöva, men det vi vet är att stallet behöver renoveras invändigt. Vi planerar att ta det lilla ridhuset i anspråk för boxar tillsammans med stora stallet och ersätta de spiltor vi har idag, säger hon och fortsätter:
- För att klara verksamheten behöver vi bygga ett nytt ridhus som ersätter det lilla ridhuset eftersom vi kör parallella lektioner idag. Det här kostar mycket pengar. Vi skulle behöva flera miljoner kronor. Men vi är tacksamma för de medel vi har fått nu. De ger oss möjlighet att påbörja arbetet med vår gamla men charmiga anläggning.


Fördelningen per ridförening ser ut så här just nu enligt förslaget:
• Växjö Ridklubb 1 100 000 kronor (Kan få ytterligare pengar, efter bedömning av offerter som lämnats in. 458 000 kronor av den totala budgeten reserveras för framtida beslut)
• Växjöortens Fältrittklubb 530 000 kronor
• Theleborgs Ryttarsällskap 392 500 kronor
• Braås Ponny och Ridklubb 680 000 kronor
• Lammhults Ridklubb 414 000 kronor

hans nilsson


Zlato och Ludde är kompisar. Towe Lindqwister, ordförande Växjö Ridklubb, kan glädjas åt deras nyfunna vänskap och åt de 1, 1 miljoner kronor de har blivit tilldelade av kommunen för att förbättra anläggningen. Foto: Hans NilssonTowe Lindqwister, ordförande Växjö Ridklubb, med sin häst Zlato, och Hannah Sandberg, ridlärare på anläggningen. Foto: Hans Nilsson