NYHETER 2021-11-16 KL. 08:00

Rekordmånga nya företag i Växjö trots pandemin

Av Josefin Petersson

Rekordmånga nya företag i Växjö trots pandemin
Nyföretagandet ökade i Växjö under det senaste året. Det har inte startats så många företag i kommunen på åtminstone tio år, visar siffror från Tillväxtanalys som If har sammanställt. Foto: Pressbild

VÄXJÖ. Nyföretagandet ökade i Växjö under det senaste året. Det har inte startats så många företag i kommunen på åtminstone tio år, visar siffror från Tillväxtanalys som försäkringsbolaget If har sammanställt. Det senaste året har 642 nya företag registrerats i Växjö kommun vilket är en ökning med 28 procent jämfört med 2019 och fler än något år under 2010-talet.
– En viktig förklaring är troligen att kravet för aktiekapital för att kunna starta ett aktiebolag sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor i januari 2020. Minskad tid till sociala aktiviteter och möjlighet att fördela sin arbetstid annorlunda under pandemin kan också ha bidragit. Vi har till exempel noterat att flera av våra mindre företagskunder utökat eller lagt om sin verksamhet och blivit mer av mångsysslare. Det ska bli spännande att följa utvecklingen framåt när samhället nu öppnat upp, säger Frida Lagergren, som är ansvarig för företagsförsäkringar på If.

Växjö stod för den tredje största ökningen av nystartade företag i Kronobergs län. Många nya inom handelsbranschen, flest nya företag, i landet, har startats inom handel. Under det senaste året startades 12 194 nya företag inom den branschen, vilket är en ökning med 42 procent. Även inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt förlag, radio, TV, film och telekommunikation ökade antalet nya företag. Transport och magasinering, samt reklam växer kraftigt, men från låga nivåer.
– I kultur-, nöjes- och fritidsbranschen däremot minskade antalet nystartade företag med nio procent. Hotell och restaurang verkar inte ha tagit fart än. Men detta är såklart branscher vi hoppas ska vända utvecklingen framåt i takt med att samhället nu öppnat upp, säger Frida Lagergren.

Josefin Petersson