Klik venligst
NYHETER 2021-6-17 KL. 11:04

Över 300 har tagit drönarkort i Kronoberg

Av Hans Nilsson

Över 300 har tagit drönarkort i Kronoberg
Över 300 personer i Kronobergs län har tagit drönarkort enligt de nya regler som började gälla för några månader sedan som innebär att man måste ha ett drönarkort om man ska flyga med drönare. Foto:;Pixabay

KRONOBERG. Över 300 personer i Kronobergs län har nu tagit drönarkort enligt de nya regler som började gälla för några månader sedan.Man måste numera ha ett drönarkort om man ska flyga med drönare. Den som flyger utan drönarkort eller med en oregistrerad drönare bryter mot EU-lagstiftningen.
På Transportstyrelsen tror man att drönarna kommer bli fler i framtiden och få en viktig roll i infrastrukturen. Redan nu krävs tydliga regler för att bevara en hög säkerhet i luftrummet med drönare.

Man får inte flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter (utom i visa fall) och inte på ett sätt som kan vara farligt för andra.
De nya reglerna innebär att alla som flyger med drönare på upp till 25 kilo ska genomgå en utbildning för att ta ett drönarkort och vara registrerad på en operatör.
Antalet drönarkort i Sverige har fördubblats sedan början av året då de nya reglerna trädde i kraft, enligt Transportstyrelsen. Totalt har nu runt 17 000 drönarkort tagits i Sverige.
Men det är ändå bara en liten andel av Sveriges fjärrpiloter som har tagit drönarkortet. I sommar tror man att flygningarna kommer öka, och att fler måste ta drönarkortet och registrera sig som operatör.

När man tar ett drönarkort gör man ett digitalt teoriprov på Transportstyrelsen.se. Får man godkänt på provet ger det ett drönarkort som gäller i fem år. Alla drönare måste registreras på en operatör med ett operatörs-ID.
En drönare ska kunna identifieras på avstånd med operatörs-ID, där det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Om man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och nära människor utan deras tillåtelse eller över folksamling, måste tillstånd sökas hos Transportstyrelsen.
hans nilsson