NYHETER 2021-10-10 KL. 16:00

Nytt naturnära bostadsområde byggs i Aringsås

Av Josefin Petersson

Nytt naturnära bostadsområde byggs i Aringsås
Bland träd, sjöar och berg kommer ett nytt bostadsområde att växa fram i Aringsås. Foto: Engaholm

ALVESTA. Nu är det klart att ett nytt bostadsområde ska byggas i Aringsås. Ambitionen är att 50-80 nya bostäder ska stå klara till 2025. Områdets attraktiva placering mellan Alvesta och Växjö innebär närhet till natur, stadsliv och goda kommunikationer.
Utvecklingen av Aringsås är en del av Alvesta kommuns och Växjö kommuns gemensamma utvecklingsstrategi som antogs 2019. Enligt utvecklingsstrategin ska Alvesta tätort fortsätta att växa österut mot Växjö. I området Aringsås planeras det för nya bostadsområden och även för ett nytt tågstopp.
– Detta är ett viktigt steg för att Alvesta ska fortsätta växa. Våra tomter går åt fort och vi ser en ökad efterfrågan på villor. Aringsås innebär inte bara fler bostäder utan även en annan typ av boende som ökar valfriheten när man vill bosätta sig i Alvesta kommun. Detta är första steget i riktning mot att nå visionen för hela Aringsås. I nästa etapp tar vi det ytterligare ett steg längre, säger David Johansson ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Markägaren Engaholms vision för Aringsås är att området ska utvecklas i samklang med naturen och med hållbara lösningar för såväl natur som människor. Bostäderna ska byggas i trä och all byggnation ska anpassas efter områdets speciella natur och topografi.
– Vi vill utveckla Aringsås utifrån en hållbar idé om hur vi vill leva och bo i framtiden och bygga ett modernt bostadsområde i trä anpassat till naturen. Genom att använda förnybara naturmaterial och ta tillvara småländsk kompetens inom trä och glas bygger vi uthålligt och klimatsmart och skapar en attraktiv boendemiljö med närhet till natur, rekreation och friluftsområden, säger Anders Koskull på Engaholm.

Josefin Petersson