NYHETER 2021-11-16 KL. 08:00

Nytt investerings-beslut för Klosterbron

Av Josefin Petersson

Nytt investerings-beslut för Klosterbron
Illustration: Sweco

VÄXJÖ. Växjö kommun planerar för en ny Klosterbro som går över spåren mellan Söder och Centrum på stationsområdet. Den 17 november 2020 tog kommunfullmäktige investeringsbeslut på 27,2 miljoner för projektet. Med anledning av en ansträngd entreprenadmarknad tog kommunfullmäktige under förra veckan ett nytt investeringsbeslut på 39,8 miljoner.
De beräkningar som gjordes inför kommunfullmäktiges beslut i november 2020 utgick ifrån marknadsläget då. Sedan dess har marknaden blivit allt mer ansträngd med många investeringsprojekt igång men också där priser på material ökat.
- Vi väljer nu att gå vidare med projektet trots att det pekar mot att investeringen i slutändan blir högre än vad vi tidigare trott. En bredare, längre och mer tillgänglig bro är en viktig pusselbit i Växjös nya stationsområde och kommer skapa bra tillgänglighet för Växjöbor och besökare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nya Klosterbron kommer att göra det lättare för invånare och besökare att röra sig mellan centrum, Söder och perrongerna. De förberedande arbetena för brobytet har pågått under en längre tid, vilket gör att flera kostnader i form av projektering, bygglov och ett av brostöden redan är hanterade enligt beslutet i november 2020.

Arbetet med att lyfta bort den befintliga bron planeras ske under påsken 2022. Den nya bron kommer att monteras ihop på Drottninggatan och sedan lyftas på plats. Därefter görs arbeten för att färdigställa bron. Den nya bron planeras öppna sommaren 2022.

Josefin Petersson