NYHETER 2021-10-6 KL. 15:00

Nytt bolag ska utveckla Växjö

Nytt bolag ska utveckla Växjö
Här på Teleborgs Ängar ska det bli allt från hyresrätter till villor. Det är det nybildade bolaget med samma namn som ska stå för utvecklingen av området.

VÄXJÖ. Santhe Dahl Invest, GBJ Bygg och Fagnes har tillsammans bildat Teleborg Ängar. Det nya bolaget ska fortsätta att utveckla Teleborgsområdet med fokus på hållbara helhetsmiljöer.

Teleborgs Ängar ska värna om närmiljön och satsa på modern träbyggnation.
– Vi räknar med att cirka 1200–1400 personer, varav cirka 400–600 barn, ska bo här i framtiden och
förutom bostäder vill vi skapa samhällsfunktioner som förskola, skola, vård och äldreboenden samt
lokaler för föreningsliv, säger Staffan Dahlström, GBJ Bygg.

Området som ska utvecklas har en närhet till Linnéuniversitetet och anges som ett viktigt utvecklingsområde i kommunens översiktsplan.
Byggnaderna i området ska vara landsbygdsnära, men ha stadens service och kommunikationer.
Bostäderna i området ska också vara av blandad karaktär. Det blir hyres- och bostadsrätter, men det planeras också för par- och radhus för att få en blandad bebyggelse. Villatomter är extra eftertraktade i Växjö där ungefär 850 personer står i Växjö kommuns tomtkö.
– Det är ett spännande projekt där vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling i Växjö kommun
tillsammans med andra lokala aktörer, avslutar Richard Coucher, Fagnes.