NYHETER 2020-9-21 KL. 00:11

Ny stadskärna i Växjö ska utredas

Av Hans Nilsson

Ny stadskärna i Växjö ska utredas
Region Kronoberg planerar att flytta Centrallasarettet i Växjö till Räppe. Hur påverkar det stadskärnan och vilka verksamheter ska nuvarande lasarettsområde ha efter en flytt? Det ska nu uttredas. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. Region Kronoberg planerar att eventuellt flytta Centrallasarettet i Växjö till Räppe, där ett nytt akutsjukhus kan stå klart redan 2027.
Hur påverkar det stadskärnan och vilka verksamheter ska nuvarande lasarettsområde ha efter en flytt? Det vill det blågröna politiska styret i Växjö nu utreda.
Växjö kommun och Region Kronoberg arbetar för att ta fram ett förslag till ny detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg eventuellt vill bygga ett nytt akutsjukhus.
Ett första förslaget på ny detaljplan är klart och invånare, företag och myndigheter kan lämna synpunkter.
Den 4 och 11 oktober kan man följa med på en vandring i området för det nya akutsjukhuset i Räppe. Då kommer projektledarna att berätta mer om förslaget.
För även om inga definitiva beslut har tagits än så planerar Region Kronoberg att bygga ett nytt centrallasarett i Räppe.
- Det vi vet är idag, är att ungefär 6 500 människor dagligen kommer sluta röra sig kring sjukhusområdet, men vi vet väldigt lite om de effekter och de möjligheter som det skulle ge för Växjö centrum, säger Gunnar Nordmark (L), gruppledare för Liberalerna.
Politikerna anser att det är viktigt att titta på vilka effekter en flytt kan få för centrala Växjös handel, näringsverksamhet, kulturevenemang och vilka möjligheter som kan uppstå.

Utredningen behöver göras i nära samverkan med näringsidkare, fastighetsägare och företrädare för de andra verksamheterna i centrala Växjö, anser Anna Tenje (M) ordförande i kommunstyrelsen.
De blågröna vill ge kommunchefen och Region Kronoberg i uppdrag att hålla i utredningen tillsammans.
Den del av utredningen som berör hur centrala Växjö kommer att påverkas av en flytt av lasarettet ska presenteras i god tid före Region Kronoberg definitivt beslutar i frågan.


hans nilsson