NYHETER 2021-4-6 KL. 15:03

Ny skola och nytt bostadsområde på Hagavik

Av Hans Nilsson

Ny skola och nytt bostadsområde på Hagavik
En ny högstadieskola för 630 elever, produktionskök, och ett bostadsområde med 150–300 bostäder på asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra lugnet i Växjö planeras. Illustration: Växjö kommun

VÄXJÖ. Växjö kommun har nu tagit ett stort steg närmare att bygga en ny skola, idrottshall och bostäder på Hagavik etapp 3. Det ligger på asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra lugnet i nordöstra Växjö.
Detaljplanen för Hagavik, etapp 3 har nämligen antagits i byggnadsnämnden. I april ska den slutligen antas i kommunfullmäktige.
Det planeras för en ny högstadieskola i årskurs 7–9, för 630 elever, med idrottshall. Den beräknas påbörjas i juni 2022 och planeras vara klar till höstterminens start 2024. Vid skolan byggs ett produktionskök med kapacitet för 3 000 portioner om dagen.
Öster om skolan blir det ett bostadsområde med 150–300 bostäder. Både med flerbostadshus i upp mot fyra våningar och radhus. Bostäderna ska byggas samtidigt som skolan. Man vill också utveckla naturområdet vid Hovs göl till ett rekreationsområde.
- Behovet av ny högstadieskola, idrottshall och nytt produktionskök i Växjö är stort. Med denna detaljplan skapar vi möjligheter som täcker samtliga dessa behov på ett bra sätt samtidigt som vi möter framtiden, säger Rickard Karlsson (L), byggnadsnämndens ordförande.
En ny gata som ansluts till Björnvägen via en ny cirkulationsplats kommer att byggas till bostadsområdet. Längs södra sidan av Björnvägen planeras för en ny gång- och cykelväg. Gator och cirkulationsplats planeras att börja byggas ut tidigast i slutet av 2022.

hans nilsson