NYHETER 2020-9-8 KL. 14:53

Ny simhall kan byggas i närområdet

Av Hans Nilsson

Ny simhall kan byggas i närområdet
Den politiska majoriteten i Växjö vill nu titta på möjligheterna att bygga en ny simhall på parkeringen vid den befintliga simhallen eller direkt söder om den. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. Det är dyrt och komplicerat att renovera simhallen i Växjö, det slog Vöfab nyligen fast i en stor utredning. Den politiska majoriteten vill nu istället titta på möjligheterna att bygga en ny simhall på parkeringen vid den befintliga simhallen eller direkt söder om den.
Vöfabs utredning undersökte vilka delar av nuvarande simhall som kan bevaras och vilka som kan renoveras. Man tittade på kostnad för att renovera simhallen med samma innehåll på platsen och vad det kostar att renovera äventyrsbadet.

Dessutom granskade man de konsekvenser den nya parkeringsnormen får för en byggnation och vilka möjligheter det finns att ha igång dagens aktiviteter under byggtiden.
Utredningen bygger flera rapporter och utlåtande. Man har tittat på bland annat konstruktion, vattenrening, energi, säkerhet och tekniska lösningar för att simhallen ska hålla i minst 30 år till.
Man kom fram till att det skulle bli dyrt och svårt att renovera simhallen.

En enig styrelse i Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, via Patrik Åkesson (KD) och Katinka Schartau (MP), lyfte istället fram möjligheten att bygga på den anslutande parkeringsytan istället för att renovera befintlig simhall.
Moderaterna har också lyft fram önskemål om att titta på möjligheten att bygga en ny simhall direkt söder om nuvarande simhall.
Blågröna Växjö anser att båda förslagen är intressanta nog för att titta vidare på. Man har därför gett kommunchefen i uppdrag att titta förutsättningslöst på hela simhallstomten och närliggande område för att hitta lösningar för hur en ny simhall ska få plats.
hans nilsson


PÅ STARTSIDAN JUST NU