NYHETER 2020-1-7 KL. 15:46

Ny gång- och cykelväg byggs längs Nylandavägen

Av Hans Nilsson

Ny gång- och cykelväg byggs längs Nylandavägen
äxjö kommun bygger en ny gång- och cykelväg längs Nylandavägen nu i januari. Foto: Växjö kommun

ÖJABY. Växjö kommun kommer att påbörja utbyggnaden av en ny gång- och cykelväg längs Nylandavägen i januari.
Gång- och cykelvägen kommer att gå från Öjabykrysset till Härlövsvägen. Det är kommunens entreprenör Peab anläggning AB som kommer att påbörja arbetet i januari 2020. Man beräknas vara klar med det i juli 2020.
Boende på Helgö kommer att kunna nå sin fastighet under tiden som arbetet pågår. Trafiken på Nylandavägen kommer att regleras med trafikljus och minst en körbana kommer alltid att vara framkomlig.PÅ STARTSIDAN JUST NU