NYHETER 2021-11-23 KL. 09:34

Nu kan bryggan i Södra Bergundasjön byggas

Av Hans Nilsson

Nu kan bryggan i Södra Bergundasjön byggas
Växjö kommuns ansökan om att få anlägga en 35 meter lång pir med träbrygga i Södra Bergundasjön vid Torparängen i Växjö har nu fått ja av länsstyrelsen. Illustration: Växjö kommun

VÄXJÖ. Växjö kommuns ansökan om att få bygga en 35 meter lång pir med träbrygga i Södra Bergundasjön på Torparängen har fått klartecken från länsstyrelsen. Målet är nu att bryggan ska vara klar för badande till sommaren 2022.
Det var i juni 2020 som Växjö kommun skickade in en anmälan till länsstyrelsen om att få bygga en brygga i Södra Bergundasjön vid bostadsområdet Torparängen på Teleborg för att folk ska få bada där.
Kommunen anser att man genom att anlägga en brygga vid Torparängen minskar risken att folk badar på andra platser längs sjön och därmed stör den ömtåliga omgivningen.

Vid två tillfällen har länsstyrelsen avslagit kommunens anmälan. Länsstyrelsen har menat att ärendet ska hanteras av Mark- och miljödomstolen.
Växjö kommun har överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.
Men de har båda gångerna beslutat att det ska hanteras av länsstyrelsen. Senaste beslutet om detta från Mark- och miljödomstolens kom i början av oktober i år. Till slut, den 8 november, tog länsstyrelsen beslutet att ge klartecken för bryggan.
- Jag är glad att vi nu äntligen fått klartecken och kan börja förbereda arbetet med förhoppning att ha bryggan på plats för invånare och besökare till badsäsongen 2022. Med bryggan i Torparängen blir våra fantastiska sjöar ännu mer tillgängliga samtidigt som vi gör det med respekt för djur och natur, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden.

Länsstyrelsen har tidigare pekat på att man befarar att bryggan kommer hindra vågskvalp att nå strandzonen och att det kan få negativa konsekvenser för naturmiljön.
På kommunen anser man att man har lagt stor vikt på att minimera ingrepp i den värdefulla strandzonen. Området är långgrunt och därför anser kommunen att piren behöver bli runt 35 meter lång för att få ett godkänt vattendjup. Piren ska fungera som en vindskydd och hindra sandflykt, enligt kommunen.
Kommunen vill också rensa botten från sten och lägga stenen i den 35 meter långa piren med en träbrygga på. Stenbotten ska sedan ersättas av sand.hans nilsson