Klik venligst
NYHETER 2021-7-20 KL. 16:00

Nu är det klart vilka aktörer som får bygga bostäder i Bredvik

Av Josefin Petersson

Nu är det klart vilka aktörer som får bygga bostäder i Bredvik
Midrocs projekt i Bredvik. Foto: Illustration från Växjö Kommuns hemsida

VÄXJÖ. I december 2020 startade en markanvisningstävling för tre fastigheter i Bredvik i Växjö, där företag fick möjlighet att lämna intresseanmälan för att bygga nya bostäder. Nu är det klart att Fagnes, GBJ Bygg och Midroc skrivit markanvisningsavtal med Växjö kommun på varsin fastighet.
En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på vissa villkor köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bygga bostäder på området.
- Det har varit ett stort intresse för tomterna i Bredvik. Med de tre aktörernas projekt i området kommer vi att få en bra och blandad bebyggelse för olika åldrar. Bostäderna har en koppling till det småländska landskapet samtidigt som det blir en modern trästad med naturen nära, säger Mikaela Augustsson, mark- och exploateringsingenjör, till Växjö kommuns hemsida.
Midroc har vunnit markanvisningstävlingen för fastigheten Vädret 1 och planerar att bygga radhus med 21 bostäder. Bostäderna kommer att byggas i både en- och tvåplan. Husen byggs i trästomme med träfasad och har en gemensam grön innergård för lek, odling och spontana möten.
GBJ Bygg har vunnit markanvisningen för kvarteret Vinden 1 och planerar att bygga 16 bostäder i åtta parhus. Bostäderna byggs i en- och tvåplan med en egen innergård. I kvarterets mitt finns även en grön oas och odlingslotter där varje bostad kan ha sin egen odling av grönsaker och kryddväxter. Alla husen byggs med lokalproducerad trästomme med målad träfasad.
Fagnes har vunnit markanvisningstävlingen för Molnet 1. Här planerar de för radhus med 13 bostäder och åtta lägenheter i flerbostadshus som bostadsrätter. I flerbostadshuset blir konceptet ”rent n buy” där köparen ges möjligheten att under 23 månader hyra sin bostad och därefter köpa den. Bostäderna byggs i trä och har en grönskande innergårdsmiljö där det finns plats för odling och gemensamma mötesplatser.
Byggnation av bostäderna är planerad att starta under 2022.

Josefin Petersson


GBJ Byggs projekt i Bredvik. Foto: Illustration från Växjö Kommuns hemsidaFagnes projekt i Bredvik. Foto: Illustration från Växjö Kommuns hemsida