NYHETER 2022-6-4 KL. 18:00

MP vill öka takten i klimat- och miljöarbetet

Av Hans Nilsson

MP vill öka takten i klimat- och miljöarbetet
Miljöpartiet och Magnus P Wåhlin, gruppledare för MP, slår fast att Växjö ligga i framkant i hållbarhetsarbetet. Foto: Hans Nilsson


VÄXJÖ. Miljöpartiet i Växjö lämnade nyligen det Blågröna samarbetet - bland annat för att kunna lägga fram en egen budget med en skarpare miljöprofil.
Nu har man lagt en budget med en snabbare klimatomställning och en starkare välfärd, anser man.
- Vi vill öka takten i kommunens klimat- och miljöarbete. Vi vill ligga i framkant i hållbarhetsarbetet, säger Magnus P Wåhlin, gruppledare för MP, i ett pressutskick.
I MP:s budget föreslås bland annat en förstärkt hållbarhetsavdelningen med runt 5 tjänster och totalt 47 miljoner kronor på olika
insatser för förbättra kommunens hållbarhetsarbete. Man avsätter 18 miljoner kronor till gratis busskort för högstadie- och gymnasieelever.
MP vill göra flera satsningar inom omsorgen med ett tillskott på 16,5 miljoner kronor. Bland annat för att minska antalet delade turer, öka kompetensen och rekrytera fler anställda inom omsorgen.
Dessutom vill man satsa 28 miljoner kronor på utbildningsförvaltningen för att minska skolsegregationen, sänka avgifter i kulturskolan och ge ökade resurser till elevhälsan.
- Våra elever, skolanställda och alla som möter barn och unga ska ha de resurser som behövs för att varje elev ska lyckas i skolan, säger Magnus Folcker (MP), kommunfullmäktigekandidat.
MP vill få ner utsläppen från trafiken i kommunen och minska trängseln på vägarna i staden. Man fortsätter satsningen på Växjö som cykelkommun, bygger bussfil på Sandsbrovägen så att kollektivtrafiken blir punktligare och utvecklar pendelparkeringarna och snabbar på utbyggnaden av laddstolpar så att fler kan välja elektrifiering
I budgeten finns även satsningar på ökad trygghet med stöd till avhopparverksamhet, fler fritidsledare och fältare. MP lyfter också bland annat fram initiativ för att avveckla kommunens ägande i Växjö flygplats.
Den 7 juni fattas beslut om budget för Växjö kommun 2023.