NYHETER 2022-6-3 KL. 10:47

Max 1200 elsparkcyklar i Växjö stad

Av Hans Nilsson

Max 1200 elsparkcyklar i Växjö stad
Det får max finnas 1 200 elsparkcyklar i Växjö stad för uthyrning, det har tekniska nämnden beslutat. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. Det får max finnas 1 200 elsparkcyklar i Växjö stad, jämnt fördelat mellan de olika aktörerna. Detta efter ett beslut av tekniska nämnden om att införa en maxbegränsning av antalet elsparkscyklar för uthyrning i Växjö.
- Genom att reglera hur många elsparkcyklar som får finnas i staden kan vi lättare hålla rent och tillgängligt på våra gator och vi får därmed även en bättre trafiksäkerhet, säger Sofia Stynsberg (M) tekniska nämnden ordförande.
Det var i höstas som ett privat företag placerade ut de första elsparkcyklarna för uthyrning i Växjö stad. Nu har fler aktörer visat intresse för Växjö. Därför bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns ett behov av en maxbegränsning av antalet uthyrnings elsparkcyklar i staden.
Växjö kommun väntar dessutom in ett beslut från regeringen där det föreslås bli parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.