NYHETER 2022-5-4 KL. 10:00

Man hemskickad från akuten med bruten nacke

Av Hans Nilsson

Man hemskickad från akuten med bruten nacke
En man som hade fått en trädgren i huvudet blev först hemskickad av en sjuksköterska från akuten i Växjö och senare av en läkare utan att någon utredde hans besvär. Det visade sig att mannen hade brutit nacken. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. En man som fått en trädgren i huvudet blev hemskickad från akuten i Växjö - först av en sjuksköterska och senare av en läkare - utan att någon utredde hans besvär trots tydliga symtom från nacken. Mannen hade brutit nacken och gick obehandlad med brutna nackkotor och diskbråck i två månader. Nu får sjuksköterskan och läkaren skarp kritik från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.
En man i 55-årsåldern från en ort i Växjö kommun fick en trädgren i huvudet i samband med en trädfällning den 9 mars 2021. Han slogs till marken och skyddshjälmen sprack.
Mannen sökte genast upp sin vårdcentral. Han skickades därifrån till akutmottagningen på Växjö lasarett. På akuten kände sjuksköterskan på nackkotorna på mannen. Men hon misstänkte inte någon nackskada utan trodde det var muskelsmärta.
Mannen blev hemskickad med smärtstillande och utan att ha blivit undersökt av en läkare. Han fick veta att han skulle söka vård igen om han blev sämre.
När hans tillstånd blev försämrat och han återkom till akuten fyra dagar senare utgick läkaren ifrån att eventuella nackskador hade blivit bedömda vid det tidigare besöket.

Här menar Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, att läkaren borde ha gått vidare med utredningen av nacken i stället för att skriva ut patienten.
Senare visade det sig att mannen hade nackfrakturer och diskbråck och att han gick obehandlad i två månader innan en behandling med stel nackkrage påbörjades.
Mannen undrar själv i sin Lex Maria-anmälan varför han inte fick träffa en läkare direkt och varför han inte blev röntgad.
Nu när Ivo har utrett hans anmälan konstaterar man ett antal brister.

Den legitimerade sjuksköterskans upptagning av mannens beskrivning av tidigare sjukdom och aktuella problem var bristfällig, enligt Ivo. Det gjorde att patienten inte fick en fördjupad undersökning av skadan innan han skrevs ut från akutmottagningen.
En anhörig till mannen hade ändå påpekat för sjuksköterskan på akuten att det var en trädgren på 10-15 centimeter i diameter som hade träffat honom i huvudet.
Men sjuksköterskan hade inte fått intryck av att det var en stor gren eller en hög höjd som grenen fallit från. Sjuksköterskan frågade inte om mannen bar hjälm vid olyckstillfället eftersom hon inte visste om att man bär hjälm vid den här typen av arbete.

Ivo menar att missuppfattningen av hur stor trädgrenen var tyder på brister i sjuksköterskans upptagning av mannens sjukdomshistoria. Man menar att hon borde ha ställt fördjupande frågor till mannen och de anhöriga.
Den vård som sjuksköterskan gav patienten uppfyller därför inte kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Sjuksköterskan har tagit del av beslutet från Ivo och fått möjlighet att yttra sig, men har inte kommit in med synpunkter.

Den legitimerade läkarens handläggning av mannen vid besöket på akutmottagningen några dagar senare, den 13 mars, var också bristfällig.
Mannens tillstånd försämrades nämligen den 13 mars 2021 och vårdcentralen skickade en remiss till akutmottagningen för utredning av läkare.
Enligt remissen var det ett blodprov som indikerade infektion/inflammation (CRP) förhöjt.
Läkaren noterade att mannen hade fått en tjock trädgren mitt på huvudet och att han hade burit hjälm. Han var röd och svullen över höger tinning, hade kvarstående värk, spänning och stelhet i nacken.
Vid undersökning med händerna av nacken var han öm. Dagen innan hade han haft 39 graders feber, men hade vid besöket 37 grader, och hade inga infektionssymtom, huvudvärk eller besvär med synen. CRP var sjunkande och läkaren kunde inte hitta något direkt infektionsfokus.

Efter diskussion med bakjouren skrev läkaren ut patienten. Enligt Ivo borde läkaren ha agerat på att patienten hade symtom från nackområdet och gått vidare med en utredning av nacken. Men ingen läkare har utrett patienten i samband med skadan. Den vård som läkaren gav patienten uppfyller därför inte kraven, slår Ivo fast.
Ivo har avslutat ärendet men kan komma att följa upp vilka eventuella åtgärder som vårdgivaren har genomfört med anledning av bristerna.


hans nilsson