Klik venligst
NYHETER 2021-5-15 KL. 11:15

Många utrikesfödda vill inte vaccineras: "Man tar inte smittspridningen på allvar"

Av Hans Nilsson

Många utrikesfödda vill inte vaccineras:
Utrikesfödda vaccinerar sig i mycket mindre omfattning än svenskfödda. - Det finns en oro för att vaccinera sig och de tar inte alltid smittspridningen på allvar, säger Jenny Folkesson, folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg. Foto: Pixabay

KRONOBERG. Utrikesfödda vaccinerar sig inte mot covid-19 i alls samma utsträckning som svenskfödda. Vaccinationsgraden hos utrikesfödda är mycket låg och på Region Kronoberg ska man nu göra en insats för att försöka nå dessa grupper.
- Vi hör att det finns en oro för att vaccinera sig och en misstro mot myndigheterna, de tar inte alltid smittspridningen på allvar, säger Jenny Folkesson, folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg.

Två rapporter av Folkhälsomyndigheten som kom i slutet av april i år visar att utrikesfödda drabbats hårdare av covid-19 än svenskfödda.
Utrikesfödda har en högre förekomst av covid-19, av IVA-vård och högre dödlighet. Den relativa risken att behöva vårdas på IVA med covid-19 är högst för personer som är födda i Afrika och Mellanöstern.
Man ser även att de här grupperna vaccinerar sig i mycket mindre omfattning än svenskfödda.
Enligt Folkhälsomyndighetens register är vaccinationstäckningen bland personer som är 80 år och äldre och födda i Sverige hela 91 procent.
Men bland personer födda i Nordafrika är den 59 procent och i övriga Afrika bara 44 procent.

Jenny Folkesson på Region Kronoberg får indikationer från vissa utrikesfödda i länet att man är skeptisk till vaccineringen.
- Vi hör att det finns falanger i vissa grupper som är emot vaccineringen mot covid-19. Sedan kommer de från länder i Mellanöstern och Afrika där det är mycket korruption och där man inte har så stor tilltro till myndigheterna. Den inställningen tar de med sig hit. De tror att det bara är någon som skor sig på testningen och vaccineringen, säger Jenny Folkesson och fortsätter:
- När jag har varit ute med smittskyddsläkaren och pratat med SFI-elever i länet om vaccineringen, har flera elever sagt att de tror att det är folk i Stockholm som vill testa vaccinet på dem bara för att de är nyanlända.
- Man tar inte heller smittspridningen på allvar. Följden blir att de drabbas hårdare av pandemin. Men det finns även svenskfödda som inte vill vaccineras. Forskning visar att socioekonomiska faktorer har betydelse, motviljan till att vaccinera sig är kopplad till låg utbildning och dålig ekonomi, lägger hon till.

Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog, är det allvarligt att vissa grupper halkat efter i vaccinationen.
Region Kronoberg ska göra en drive i början av juni och söka upp de personer som det är svårt att nå med information om vaccination. Man kommer sätta upp tält på tio olika i platser i länet.
Hälsokommunikatörer som är med ska prata arabiska och andra språk om behovet finns.
Det är socioekonomiskt utsatta grupper, papperslösa, personer som talar andra språk personer och som inte använder 1177.se man vill nå.
Man ska informera och hjälpa dem att boka tid för vaccination vid så kallade informationshubbar i bostadsområden och utanför affärer.
- Vi vill komma ut där vi vet att det bor många i de här grupperna. Men om de själva inte vill vaccinera sig så kan vi inte tvinga dem, påpekar Jenny Folkesson.

hans nilssonPå Region Kronoberg ska man söka upp de personer som det är svårt att nå med information om vaccination. - Men vi kan inte tvinga dem att vaccinera sig, påpekar Jenny Folkesson.Jenny Folkesson, folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg. Foto: Privat