Klik venligst
NYHETER 2020-11-16 KL. 17:06

Kulturen får miljoner i extra stöd: ”Konsten lider nu”

Av Hans Nilsson

Kulturen får miljoner i extra stöd: ”Konsten lider nu”
- Vi vet redan att det är hopplöst nu för flera kulturskapare, de klarar sig inte på sin konst och får leva på annat, säger Pernilla Sjöberg (M), kulturnämndens ordförande i Region Kronoberg. Foto: Pressbild

VÄXJÖ. Kulturskapare i Kronobergs län har det väldigt tufft i coronatider. Nu får de chansen till ett stöd på 1, 4 miljoner kronor. Region Kronoberg höjer även sin budget till kulturen med en miljon kronor. - Konsten och kulturskaparna lider. Det här är det bästa vi kan göra just nu, men det räcker inte på långa vägar, säger Pernilla Sjöberg (M), kulturnämndens ordförande i Region Kronoberg.
Kulturen drabbas hårt av coronapandemins effekter. Läget är allvarligt för de kulturskapare i Kronoberg som förlorat uppdrag och inkomster på grund av inställda arrangemang.

Varje år delar kulturnämnden ut arbetsstipendier till kulturskapare i länet. Med anledning av coronapandemin gör nu Region Kronobergs kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd en gemensam satsning för att stödja kulturskapare i Kronoberg.
Man har beslutat att dela ut ytterligare 30 arbetsstipendier á 30 000 kronor som kulturskapare får söka fram till den 20 november.
- Många har sökt stipendiet. Det här rör kulturskapare som inte är anställda och som inte kommer upp i tillräckligt med inkomst för att få del av den statliga omställningspengarna, och som inte kan ha publika uppdrag nu under corona, säger Pernilla Sjöberg i kulturnämnden.

Totalt satsas 1 400 000 kr, det är 700 000 från kulturnämnden och 700 000 kr från regionala utvecklingsnämnden.
Denna extra satsning görs för att uppmuntra kulturskapare i Kronoberg inom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.
Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, anser att det är är viktigt för länets attraktivitet och tillväxt att kulturskapare kan fortsätta verka i Kronoberg.

Även om de här extra pengar inte räcker hela vägen tror Pernilla Sjöberg att de ändå kan göra en viss skillnad för de kulturskapare som bor och verkar i Kronoberg så att kulturlivet överlever.
- Kultur är viktigt för samhällets utveckling. Ett rikt kulturliv är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle, säger Pernilla Sjöberg.
- Men det är tragiska och konstiga tider vi lever i nu. Vi vet redan att det är hopplöst nu för flera kulturskapare, de klarar sig inte på sin konst och får leva på annat, lägger hon till.

Det görs även särskilda insatser för att skapa arbetstillfällen för professionella kulturskapare inom musik, litteratur och bild och form.
Där har redan 165 000 kronor gått till vardera Musik i Syd, Bild och Form Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.
Pernilla Sjöberg pekar på att det finns hopp. Staten skjuter till en miljard kronor till kulturen i hela landet nästa år som kulturskapare kan söka pengar från.

Nu höjer dessutom Region Kronoberg sin budget till kulturområdet med en miljon kronor. Pengarna ska bland annat gå till beredskap inför coronapandemins effekter, muntligt berättande och idrottsrörelsen och studieförbunden som också drabbats hårt av coronapandemin.hans nilsson