NYHETER 2021-11-22 KL. 14:00

Krönika: Empatiska ledare för mig är medmänskliga

Av Josefin Petersson

Krönika: Empatiska ledare för mig är medmänskliga
Foto: Alexander Hall

Jag tror vi är många som har erfarenheter av olika typer av ledare. Egenskaper och färdigheter har verkligen varierat hos de jag har jobbat med och mot. Svårast har jag haft för otrygga ledare med stort kontrollbehov. De har oftast varit väldigt uppgiftsorienterade och kortsiktiga i sitt arbetssätt. De har sällan stannat upp för att försöka förstå mig som människa. Inte sällan har de även bristande kommunikationsförmåga kombinerat med konflikträdsla.

Motsatsen har varit de empatiska, varma och positiva som på ett ärligt och genuint sätt försökt skapa goda relationer som bygger långsiktiga resultat. Jag har även uppskattat deras kompetens eller ibland brist på kompetens. Att visa sig sårbar bygger förtroende. Min erfarenhet är också att vi lyckats bäst med att uppnå långsiktiga mål med ett mer empatiskt ledarsätt.

Nya forskningsrapporter via Catalyst lyfter fram empati som den viktigaste egenskapen hos ledare. Empatiska ledare ger mer engagerade och produktiva medarbetare enligt undersökningen som gjordes bland 900 personer inom olika branscher. Ytterligare en undersökning av Qualtrics visar på att 42% av människor globalt upplever sämre psykisk hälsa under pandemin. Stress, ångest, otrygghet har drabbat många människor vilket ställer ännu högre krav på empatiskt ledarskap.

Vad är då empati? För mig handlar det om att bottna i det medmänskliga. Viljan att försöka förstå en hel människa, inte bara den halva vi visar upp på arbetsplatsen. Min erfarenhet är dock att vi ofta glömmer bort en av halvorna. Jag har flera exempel där ledare tycker att man skall ”knyta näven i fickan” och göra sitt jobb. Hur lätt är det att leverera på jobbet om man befinner sig i en personlig kris som skilsmässa, sjuka barn eller annat som gör ont i själen?
Ytterligare en aspekt är att vissa fortfarande jobbar hemma flera dagar i veckan. Då kan ju effekten bli att båda halvorna stannar hemma utan att vi får känna av det empatiska ledarskapet när vi behöver det som mest.

Vidare anser jag att det inte bara är ledarens roll att vara empatisk, det gäller alla medarbetare på en arbetsplats. Dock är det ledarens agerande och skapande av förutsättningar som avgör om vi kommer ha hela eller halva människors på våra arbetsplatser eller i värsta fall ingen alls.

Mats Ekenstam, krönikör