NYHETER 2022-6-15 KL. 09:00

Korsning avstängd för bygget av Pär Lagerkvists plan

Av Hans Nilsson

Korsning avstängd för bygget av Pär Lagerkvists plan
Norra Järnvägsgatan-Kungsgatan i Växjö är avstängd sedan i måndags för genomfartstrafik och busstrafik. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. Korsningen Norra Järnvägsgatan-Kungsgatan i Växjö är sedan i måndags avstängd för genomfartstrafik och busstrafik. Fram till den 8 augusti kommer bussar istället att köra på Raoul Wallenbergs gata.
Det är arbetet med bygget av Pär Lagerkvists plan vid stationsområdet som är orsaken till att korsningen Norra Järnvägsgatan/Kungsgatan stängs av helt för trafik.
Under byggtiden kommer det att anordnas parkeringsplatser för rörelsehindrade på Norra Järnvägsgatan vid norra entrén till Växjö stations- och kommunhuset. Entrén till stationen och kommunhuset kommer att vara åtkomlig.