NYHETER 2022-6-3 KL. 17:31

KD: ”Vi är varken fega eller ryggradslösa”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. När SD inte fick hyra lokal av IOGT-NTO yrkade man i en motion på att fullmäktige skulle besluta att det kommunala stödet på 100 000 kronor till IOGT-NTO skulle dras in. KD gick ut med att man ställde sig bakom SD:s motion. Men KD gjorde sedan ett eget yrkande i frågan istället och SD:s förslag röstades ned i fullmäktige.
- KD är ryggradslösa och fega, de lade ett eget yrkande för att slippa att ta ställning ihop med oss, säger Pernilla Wikelund, ordförande för SD i Växjö och Kronoberg.

KD: ”Vi är varken fega eller ryggradslösa”
- Vi är varken fega eller ryggradslösa. Däremot föredrar vi en ordning där det finns ett reglemente att luta sig emot och vi vill undvika att beslut fattas med någon sorts Vilda västernlogik, säger Jon Malmqvist i KD. Foto: Alexander Hall

Det var Kristdemokraternas toppnamn i Växjö, Jon Malmqvist, som reagerade på att SD pekades ut som ett odemokratiskt parti av IOGT-NTO.
När han intervjuades i Lokaltidningen om detta i mars kommenterade han det så här:
- Vi tänker rösta på ett förslag som innebär att det inte ska vara möjligt att exkludera partier som i gängse statsvetenskaplig forskning bedöms vila på demokratisk grund. Antingen hyr IOGT-NTO ut till alla partier eller inga alls.

Men KD valde sedan ett göra ett eget yrkande i frågan istället för att stötta SD:s motion. SD:s förslag om att dra in det kommunala stödet till IOGT-NTO röstades ned i fullmäktige.
- Det här betyder att IOGT-NTO kan fortsätta politiskt diskriminera med sin lokaluthyrning och fortsätta bedriva sin verksamhet på skattebetalares bekostnad. Våra väljares pengar går till en verksamhet som inte tillåter våra Sverigedemokratiska representanter vistas där. Men det här släpper vi inte, vi tänker fortsätta driva den här frågan, säger Christer Svensson, politisk sekreterare i SD i Växjö.

Jon Malmqvist förklarar KD:s agerande så här:
- Vi är varken fega eller ryggradslösa. Däremot måste vi göra en ändring i kommunens reglemente för att kunna neka utbetalning av stöd till IOGT-NTO. Det var det vi som enda parti yrkade på.
- Vi tycker alltså fortfarande att IOGT-NTO ska nekas stöd som samlingslokal men föredrar en ordning där det finns ett reglemente att luta sig emot och vill undvika att beslut fattas med någon sorts Vilda västern-logik, anser Jon Malmqvist.


hans nilsson


Christer Svensson och Pernilla Wikelund i Sverigdemokraterna anser att KD var fega när de inte stöttade SD:s motion om att det kommunala stödet till IOGT-NTO skulle dras in. Foto: Hans Nilsson