NYHETER 2022-3-1 KL. 18:00

KD stöttar SD:s förslag att dra in kommunalt stöd till IOGT-NTO

Av Hans Nilsson

KD stöttar SD:s förslag att dra in kommunalt stöd till IOGT-NTO
Jon Malmqvist (KD), och ordförande i kultur-och fritidsnämnden, tycker att det är mycket tveksamt att en organisation som IOGT-NTO pekar ut SD som ett rasistiskt och antidemokratiskt parti. Foto:: Alexander Hall

VÄXJÖ. Kristdemokraterna i Växjö reagerar på att SD pekas ut som ett odemokratiskt parti av IOGT-NTO. Nu ställer sig KD bakom SD:s motion att det kommunala stödet till IOGT-NTO ska dras in om man inte hyr ut lokaler till SD. - Vi tänker rösta på ett förslag som innebär att det inte ska vara möjligt att exkludera partier som i gängse statsvetenskaplig forskning bedöms vila på demokratisk grund. Antingen hyr IOGT-NTO ut till alla partier eller inga alls, säger Jon Malmqvist, (KD), ordförande i kultur-och fritidsnämnden.
Det kokar av ilska i Sverigedemokraterna i Växjö. Lokaltidningens artiklar om att SD inte får hyra IOGT-NTO:s lokaler i Växjö och Folkets Hus i Alvesta på grund av att man anses ha fel värdegrund har skapat stor irritation hos SD.
SD tror inte tror på allas lika värde, förklarade Elisabeth Ferner, ordförande i IOGT-NTO:s byggnadsförening i Växjö, i Lokaltidningen innan jul.
- Vi hyr ut lokaler till organisationer och föreningar som delar vår värdegrund. Den bygger på demokrati och solidaritet, och tron på alla människors lika värde och rättigheter. Men SD delar inte den värdegrunden, och då kan vi inte hyra ut lokaler till dem, slog Elisabeth Ferner fast.
Ett dokument som IOGT-NTO:s förbundsstyrelse antog 2016 ställer upp regler för hur man ska hantera SD och att man inte ska hyra ut lokaler till SD. I dokumentet skriver IOGT-NTO att SD är ett rasistiskt och antidemokratiskt parti, både genom deras rötter, retorik och den politik de för idag.

SD har gått till motattack. I en motion yrkar SD på att kommunfullmäktige beslutar att berörd nämnd och styrelse ges uppdrag att tills vidare dra in samtliga kommunala stöd till IOGT-NTO.
- Väljer man att säga nej till SD och därmed försöker hindra möten, då har man samtidigt förbrukat sina möjligheter att ta emot skattestöd, sa Christer Svensson, politisk sekreterare i SD i Växjö, i Lokaltidningen nyligen.

Kristdemokraterna med Jon Malmqvist i spetsen har reagerat på hur IOGT-NTO resonerar. Jon Malmqvist tycker att det är mycket tveksamt att en organisation som IOGT-NTO pekar ut SD som ett rasistiskt och antidemokratiskt parti.
- Man kan inte braka på hur som helst, och sådana anklagelser måste vila på en solid grund. Jag kan tycka att IOGT-NTO i första hand har ett alkoholpolitiskt uppdrag att sköta, säger Jon Malmqvist.
- Man kan i sammanhanget också tycka att det är märkligt att IOGT-NTO upplåter lokal åt Vänsterpartiet utan någon tvekan, ett parti vars demokratiska ryggmärgsreflexer man definitivt kan ifrågasätta, fortsätter Jon Malmqvist.
- Vårt ställningstagande grundar vi i första hand på att vi tycker att IOGT-NTO gör fel. Men det finns naturligtvis ett egenintresse också. När vanligt folk ser att SD blir behandlade på det här viset blir de sura och röstar i vissa fall på SD trots att de kanske inte sympatiserar med SD:s politik. På det viset tar SD röster från KD och andra partier.

SD:s motion om att dra in alla kommunala stöd till IOGT-NTO kommer tas troligtvis upp på nästa kommunfullmäktige i mars.

hans nilsson