NYHETER 2023-12-8 KL. 13:32

Förskola stärker sin musikprofil

Förskola stärker sin musikprofil
I musikrörelserummet kan de unga dansa och röra sig till musik.

Nu har Dackebackens Musikförskola stärkt sin musikprofil ytterligare. Med nya musikpedagoger, fler musikrum och fler barn känner rektor Marie Carlsson och biträdande rektor Gisele Gonzalez att man fyller en viktig funktion i barnens lärande.

– Vi har verkligen tagit flera steg framåt med våra tankar om musik som en multimodal metod för lärande, och ett sätt att underlätta språkutvecklingen för barnen. Vi har många flerspråkiga barn på avdelningarna från olika kulturer med olika språk och de lär sig ofta genom att sjunga orden. Vi märker helt klart att barnen har lättare för att lära sig ord genom våra sånger, konstaterar Marie Carlsson, som jobbat med musikpedagogik sedan många år tillbaka.

Ett resultat av det flitiga musikutövandet är en inspelning som barnen gjort tillsammans med våra musikpedagoger, där de sjunger ”Dackevisan” som hör till förskolan sedan länge. Den kan du lyssna på om du scannar QR-koden på denna sida. Då stödjer du även insamlingseventet Musikhjälpen. Det går även att välja Dackebackens Instagram och där lyssna på låten.


Rektor Marie Carlsson och biträdande rektor Gisele Gonzalez har under året främjat sång och musik som förskolans profil ytterligare


Dackebackens Musikförskola följer läroplanen för förskolan, har många utvecklingsplaner och främjar utevistelse, men i all undervisning sätter man stort fokus på musik.
Rektorn är tacksam för sina engagerade pedagoger som är de viktigaste för barnen.
Förskolan drivs av Medborgarskolan sedan 10 år tillbaka och är en fristående förskola, men man ansöker via Växjö Kommuns hemsida.

– Vi har sett en bra utveckling för oss och vi är troligen unika i länet i att vara en förskola med stort fokus på rörelse, musik, sång och drama. Intresset för att välja oss som förskola har ökat det senaste året och nu har vi 60 barn här på fyra avdelningar; Trumpeterna, Fiolerna, Bjällrorna och Maracas. Vi har verkligen jobbat för denna profil, menar Marie.
Under året har man fått nya lokaler, skapat nya musikrum samt ett bibliotek. Vi har också tillgång till fler instrument nu för pedagoger och barn.

Nu väntar ett ”Luciaframträdande” 13 december med sång och musik, något som barnen övat på länge. Och så glädjer man även de boende på Attendos äldreboende i närheten, som kommer att få besök av Dackebackens Musikförskola.
– Vi brukar besöka dem ett par gånger om året och sjunga för dem, och det är mycket uppskattat!

Lyssna på den nya låt som Dackebackens Musikförskola spelat in här.


Vi övar inför Lucia.