NYHETER 2022-6-7 KL. 13:11

Flera lysande fördelar med solkraft i Hästhagen

Flera lysande fördelar med solkraft i Hästhagen

Företaget European Energy etablerar just nu en solpark på den färdiganvända 100 hektar stora torvtäkten i Hästhagen utanför Vislanda. Syftet med projektet är att producera förnybar energi från solljus och medverka till att nå det nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. European Energy har utvecklat solcellsanläggningar sedan 2008.

15 000 villahushåll får förnybar energi
Planerna i Hästhagen är att bygga en solpark på 69 mega watt på den 100 hektar stora för detta torvtäkten i Hästhagen och därmed årligen producera förnybar energi motsvarande drygt 15 000 villahushålls årsförbrukning av el.

Så fungerar en solcellspark
En solpark består av en stor mängd solpaneler som fångar solens strålar och omvandlar dem till el som vidarebefordras till elnätet för distribution till privatkunder och företag. Solpanelerna är placerade på marken och finns i flera utföranden. En del paneler är utrustade med solspårare. Panelerna följer solens rörelser för att fånga så mycket solenergi som möjligt.

Gynnar fjärilar och bin
Marken mellan och runt solpanelerna kan odlas eller användas till bete. I kantzonen odlar vi gärna ängsväxter som tillsammans med omkringliggande träd och buskar gynnar fjärilar, bin och andra pollinatörer.

Marken återställs efter 30 år
Solpanelerna är en tillfällig installation. När panelerna är färdig använda, normalt efter cirka 30 till 35 år, kan de monteras ned och marken återställas.
Solparken sätter Vislanda och Alvesta kommun på kartan

European Energy går nu vidare med planerna på att etablera en solpark på den tidigare torvtäkten i Hästhagen utanför Vislanda. Om solcellsparken får klartecken att byggas, kan Hästhagen bli Smålands största av sitt slag. Samtidigt som den stärker Alvesta kommuns status som centrum för grön elproduktion.

European Energy är ett danskt företag som utvecklar, bygger och driver vindkraft- och solenergianläggningar i ett flertal länder. Etableringen i Sverige bygger på ambitionen att långsiktigt vara med i omställningen till 100 procent förnybar energiproduktion.

I dagsläget används torvtäkten i Hästhagen utanför Vislanda till skogsbruk. Arrendeavtalet mellan markägaren Martin Sallnäs och European Energy sträcker sig i 35 år och det är under den tiden som det också kommer att produceras solel.

– Dels så är det en långsiktig investering, sedan är det också jätteviktigt för mig att jag bidrar till en positiv samhällsutveckling. Jag är lant- och skogsbrukare så det är viktigt att satsa på något som ger en bra avkastning samtidigt som det ska vara något jag kan stå för och tror på. Att själv få vara en del av den gröna omställningen är fantastiskt, säger Martin Sallnäs, markägare i Hästhagen.

Martin Sallnäs blev kontaktad av European Energy och de presenterade då projektet i Hästhagen med att bygga en solpark. Han tyckte direkt att det kändes som någonting som han trodde på samtidigt som det var ett ekonomiskt bättre alternativ än skogsbruk på marken i Hästhagen.
De är just nu mitt uppe i ansökningsprocessen och myndigheter ska godkänna, men både Martin Sallnäs och European Energy tycker att torvtäkten i Hästhagen är perfekt för en solpark. Det är en mark som inte påverkar grannar, det påverkar naturmiljön väldigt lite. Marken har till stora delar från början varit en torvtäkt och den har redan exploaterats. Torvtäkten i Hästhagen har låga natur- och kulturvärden så det är ett perfekt läge för en solpark.

En solcellspark på torvtäkten i Hästhagen skulle ge klimatvinster inte bara i form av förnybar energi utan också genom ökad biologisk mångfald. Tanken är att stimulera artrikedomen bland både växter och djur. Plantering av ängsväxter i anslutning till solcellsparken i Hästhagen skulle därför förbättra livsmiljön för exempelvis bin och fjärilar.

Om vi ska klara klimatmålen och energiförsörjningen i södra Sverige behövs mer lokalt producerad grön energi. Solcellsparken i Vislanda skulle innebära ett betydande tillskott som kan bidra till att sänka de höga elpriserna.

Genom att bjuda in till samråd ges myndigheter, organisationer och närboende möjlighet att lämna synpunkter gällande anläggningen. Samrådet pågår fram till den 27:e juni. En beskrivning ska sedan lämnas över till Länsstyrelsen i Kronoberg som därefter fattar beslut. Efter ett positivt besked tar det 12¬ till 16 månader att färdigställa anläggningen.

– På något sätt så tror jag det sätter Vislanda på kartan och det känns väldigt roligt att satsningar på en hållbar samhällsutveckling görs i Vislanda trakterna, det känns som att Vislanda tar ett steg i rätt riktning, säger Martin Sallnäs, markägare i Hästhagen.