Klik venligst
NYHETER 2021-6-19 KL. 12:05

Famera vill bygga 600 lägenheter på Willys Teleborg

Av Hans Nilsson

Famera vill bygga 600 lägenheter på Willys Teleborg
Famera Fastigheter har ansökt om detaljplanändring för att bygga 600 lägenheter på Willys Teleborg. Men Växjö kommun vill göra en utredning av Teleborgsvägen innan man ger besked om planändring. Foto: Hans Nilsson

VÄXJÖ. Famera Fastigheter har ansökt om detaljplanändring för att bygga 600 lägenheter på Willys Teleborg. Men Växjö kommun vill göra en utredning av Teleborgsvägen innan man ger besked om planändring.- Vi hade gått all in om vi fått ett planbesked, istället har vi fått satsa på andra projekt, säger Johan Erlandsson, vd för Famera Fastigheter i Växjö.
Visionen att Teleborgsvägen från simhallen i Växjö till Campus ska bli som stadsgata som binder samman och förtätar staden är på väg att förverkligas med alla nya bostadshus.
Men det finns några fläckar kvar längs vägen att bebygga. En är Willys-området. Det har sedan flera år funnits planer på att bygga bostäder på platsen.

Famera Fastigheter äger marken, Pålaträdan 1, sedan 1970-talet. De äger också fastigheten på totalt 27 000 kvadratmeter där Willys, Lloyds Apotek, STC och Blomsterlandet har sina butiker.
Johan Erlandsson, vd för Famera Fastigheter, vill gärna bygga på området. Hans plan var och är fortfarande att bygga 600 hyreslägenheter med 1:or, 2:or och 3:or med låga hyror.
- Jag ansökte om en detaljplansändring på kommunen förra året för Pålaträdan 1, men de ville göra en utredning av trafiksituationen på Teleborgsvägen först och det har jag respekt för. Men när vi inte fick något planbesked så kände jag att det fanns andra projekt vi måste satsa pengar på istället, berättar Johan Erlandsson.

Djana Micanovic, planchef på Växjö kommun, tror att det kan ta några år innan Willys-området med bostadsbyggande blir ett planärende.
- Vi är positiva till att området vid Willys utvecklas och vi ser gärna att det byggs bostäder där som på andra sidan av Teleborgsvägen. Men varje sak måste ske i rätt ordning, och vi vill först göra en utredning av trafiksituationen på Teleborgsvägen innan det här blir ett planärende hos oss, förklarar Djana Micanovic.

Johan Erlandssons och Fameras dröm var annars att bygga en eller rentav två fastigheter med ända upp till 16 våningar på platsen. Planen var att bygga ett nytt Willys i den södra delen av området mellan nuvarande Blomsterlandet och Fameras hyreshus.
Blomsterlandet och nuvarande Willys skulle rivas. Där skulle fastigheterna med de 600 lägenheterna byggas över Willys och två andra butiker. Eventuellt kunde det bli kontor med, och under butikerna skulle det finnas garage för de boende.
- Willys vill vi ha kvar, den butiken går så bra. De omsätter långt över 200 miljoner kronor per år. Det är lika mycket som Willys på A6 i Jönköping omsätter årligen, säger Johan Erlandsson.
Parkeringsytan skulle vara kvar i samma omfattning. Max har ett avtal på 20 år med Famera så den restaurangen skulle vara kvar på samma plats.

Men nu är det oklart när det här bygget blir av.
- Det blir nog inte av de närmsta fem åren. Nu flyttar ju Blomsterlandet vid årsskiftet, och det beror troligen på våra planer att bygga bostäder, men jag har nya verksamheter på gång som kan tänka sig att hyra Blomsterlandets butikslokal, säger Johan Erlandsson.
- Jag har mycket på gång samtidigt nu, men annars har jag pratat med de som äger fastigheterna vid Vallviksvägen ända bort till bensinmacken. Det är ett bra läge, det skulle passa bra för bostäder. Fastighetsägarna var inte ointresserade, men som sagt, jag har fullt upp nu.


hans nilsson


Det här är en idéskiss som Arkitektbolaget och OIa Malm har tagit fram åt Famera för Pålaträdan 1 med tanke på de planer Famera har på att bygga 600 hyreslägenheter på Willys Teleborg. Illustration: Skiss av Ola Malm, Arkitektbolaget