NYHETER 2022-6-10 KL. 18:32

Elin Wägner-stipendiet spränger könsgränser

Av Hans Nilsson

Elin Wägner-stipendiet spränger könsgränser
Linnea Landströms ambition att låta musiken spränga könsgränser knyter i hög grad an till Elin Wägners strävan efter alla medborgares lika värde, anser juryn. Foto: Pressbild.


VÄXJÖ. Årets Elin Wägnerstipendie går till tonsättaren, musikern och pedagogen Linnea Landström. Stipendiet innebär fyra veckors vistelse på Elin Wägners Lilla Björka och en stipendiesumma på 15 000 kronor.

Hon tilldelas Elin Wägner-stipendiet för 2022 för att hon som kvinnlig tonsättare i ett mansdominerat fält genom medverkan av transpersoner experimenterar med att utveckla körens traditionella sammansättning och klangbild, enligt juryns motivering.

Juryn anser att Linnea Landströms ambition att låta musiken spegla jämställdhet och spränga könsgränser knyter i hög grad an till Elin Wägners strävan efter demokrati och alla medborgares lika värde.


hans nilsson