NYHETER 2022-6-14 KL. 18:40

Ebba och Emilia får Rotarys stipendier

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Emilia Nilsson och Ebba Emanuelsson från Växjö får Rotary S:t Sigfrids stipendier på vardera 2 000 kronor. De två nyblivna studenterna på Katedralskolans naturvetenskapliga program får stipendiet för sina arbeten om forskningen för att upptäcka exoplaneter respektive inlärningen av den hjärnrelaterade reflexen klassisk betingning.

 Ebba och Emilia får Rotarys stipendier
Ebba Emanuelsson får Rotarys stipendie för sitt arbete om inlärningen av den hjärnrelaterade reflexen klassisk betingning. Foto: Berne Persson

Ebba Emanuelsson tog hjälp av 23 studenter på Katedralskolan. De utsatte sig frivilligt för ljus- och ljudpåverkan med riktade luftpuffar mot ögonen.
- Mitt arbete visar att det sker en blinkbetingning hos människor där fler påverkas av ljud än av ljus. Som människa vill man ju veta hur hjärnan fungerar och genom det här arbetet har jag lärt mig mycket. Hjärnans anatomi är ju till stora delar outforskad, säger Ebba Emanuelsson.
Emilia Nilsson har länge varit intresserad av rymden.
- Tack vare hjälpen jag har fått av Lunds universitet har jag fått möjlighet att via min mobil styra ett teleskop vid Stone Edge Observatory i Kalifornien för att vid tre tillfällen kunna studera stjärnan KELT 7 och exoplaneten KELT -7b. De är kända sedan tidigare men genom att upptäcka nya exoplaneter är det ett första steg mot att upptäcka planeter, säger Emilia Nilsson.Emilia Nilsson får Rotarys stipendie för sitt arbete om forskningen för att upptäcka exoplaneter. Foto: Berne Persson