Klik venligst
NYHETER 2020-3-5 KL. 10:15

Det lönar sig att satsa på kulturen

Av Hans Nilsson

Det lönar sig att satsa på kulturen
Regionteatern har sedan länge ett dokumenterat behov av nya lokaler i Växjö, påpekar styrelsen för Regionteatern Blekinge/Kronoberg. Foto: Hans Nilsson

INSÄNT. Regionteatern Blekinge/Kronoberg verkar i huvudsak inom sitt geografiska område.
Dessa regioner behöver ytterligare stärka sin attraktionskraft när det gäller bl a kultur. Karlshamn i Blekinge har genom Region Blekinge, Karlshamns kommuns och Regionteaterns satsningar en ny dansscen som utmärker sig i landet. Detta är positivt.
Regionteatern har sedan länge ett dokumenterat behov av nya lokaler i Växjö. Lokaler som ger bättre möjligheter för teatern att svara upp mot det uppdrag som politiken i Regionerna Kronoberg och Blekinge samt Växjö kommun gemensamt givit Regionteatern. Ägarna har nu gett fastighetsägaren VÖFAB i Växjö och Regionteatern i uppdrag att under våren 2020 se över vad som krävs för att skapa goda lokalmässiga förutsättningar för kvalitativ scenkonst även i Växjö. Även detta är positivt. Att satsa på och skapa förbättrade förutsättningar är inte bara en kostnad. Det är en investering i arbetet med att möta barn, ungdomar och vuxna - ja, hela befolkningen, med kvalitativ, utmanande och utvecklande kultur och scenkonst.
En satsning på att ge kulturen i Region Blekinge och Region Kronoberg bättre förutsättningar stärker den lokala verksamheten samtidigt som det bidrar till att få hit nationella och internationella gästspel i ökad omfattning. Dessa skulle i sin tur bidra till att locka publik långväga ifrån. Detta märktes redan vid vårens internationella dansgästspel. Detta lockade publik från flera länder.
Regionteatern är känd för högstående kvalitativa föreställningar. Nu är det dags att ge verksamheten bättre förutsättningar lokalmässigt, våga göra en kvalitetssatsning inom det kulturella området.
Om man tittar på andra regioner och kommuner som gjort denna typ av kulturella satsningar så kan man konstatera att de för med sig positiva sidoeffekter. Ett ökat antal besökare till kulturella evenemang ökar också antalet hotellnätter, besök på restauranger och inköp i stort. Detta genererar intäkter och bidrar positivt till utvecklingen.

Styrelsen för Regionteatern Blekinge/Kronoberg: Lars Rejdnell (L), ordförande, Jesper Rehn (L), vice ordförande, Kerstin Axén Krag (Mp), ledamot, Britt-Louise Berndtsson (C), ledamot, Ragnar Lindberg (S), ledamot, Lena Sandgren (S), ledamot, Mikaela Johansson, facklig företrädare


PÅ STARTSIDAN JUST NU

Fler nyheter

SENASTE NYTT

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER