NYHETER 2021-10-11 KL. 21:10

Demokratin fyller 100 år – firas med Demokrativecka

Av Josefin Petersson

Demokratin fyller 100 år – firas med Demokrativecka
Demokrativeckan inleds på måndag med tal av landshövding Maria Arnholm och kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke, från toppen av Hanaslövsbacken. Foto: Alvesta kommun

ALVESTA. Nästa vecka anordnar Alvesta kommun en Demokrativecka för att fira demokratins år och att både män och kvinnor haft rösträtt i 100 år. Under våren har därför en koncern gemensam grupp arbetat med att ta fram ett program för den här veckan, som tar hänsyn till pandemin och restriktioner. Veckan inleds med livesänt tal uppe på toppen av Hanaslövsbacken och avslutas med en livesänd fredagsfika med politiker.
Alla kommuner i länet och flera organisationer har undertecknat deklarationen för en stark demokrati framtagen på nationell nivå. Kommuner, Länsstyrelsen och andra organisationer har ett gemensamt ansvar för att arbeta med att värna om ett starkt demokratiskt samhälle. Jessica Karlsson som är utvecklingschef i Alvesta kommun berättar att det är ett arbete som måste pågå varje dag och att vi inte ska ta något för givet.
– Vi har planerat för både stora och små saker, veckan inleds på måndag med tal av landshövding Maria Arnholm och kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke, från toppen av Hanaslövsbacken eftersom det även är friluftslivets år, där kommer vi knyta band i stället för att klippa band. Vi kommer till exempel ge invånare och företag möjligheten att påverka, både genom en ungdomsundersökning och en medborgarundersökning.

Alla 20 300 invånare kommer även kunna vara med och påverka platsvarumärket. På våra bibliotek finns det utställningar, det kommer finnas demokratifönster i våra skyltfönster som vi tagit fram tillsammans med kommunens skolor. Veckan avslutas med en livesänd fredagsfika med våra politiker. Vi har också valt att göra nya papperskorgar, som kommer finnas på de olika orterna i Alvesta kommun, där vi satt upp FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 och de 17 målen, säger Jessica Karlsson som är utvecklingschef i Alvesta kommun.

Syftet med veckan är att synliggöra vår demokrati och värdet av att vi lever och verkar i en demokrati. Syftet är också att höja kunskapen genom att informera och uppmärksamma våra möjligheter att påverka och skapa former för delaktighet.
– Något annat spännande som händer under Demokrativeckan är att vi har bjudit in barn och ungdomar till två workshops för att diskutera det nya triangelspåret vid 126:an tillsammans med oss och Trafikverket. Där vi hoppas kunna ge dem möjlighet att påverka och uttrycka sina åsikter i frågan, säger Jessica Karlsson som är utvecklingschef i Alvesta kommun.

Josefin Petersson


Jessica Karlsson är utvecklingschef i Alvesta kommun. Foto: Alvesta kommun