NYHETER 2022-5-10 KL. 09:08

Debatt: Centerpartiet vill inte ge Växjöborna vänsterpolitik!

Av Hans Nilsson

Debatt: Centerpartiet vill inte ge Växjöborna vänsterpolitik!
Det vi beskriver är långt ifrån det kollektivistiska samhälle som Vänsterpartiet vill ha, säger Andreas Olsson (C) , kommunalråd. Foto: Privat

debatt Centerpartiet går till val med ett eget valprogram. Vi är tydliga. Vi söker väljarnas förtroende för att efter valet kunna genomföra så mycket centerpolitik som möjligt.
Centerpartiet är ett borgerligt parti. Vi ger väljarna besked om vår politik och vad man får om man lägger sin röst på Centerpartiet. Vi står för en politik som är liberal och grön. Ett aktivt miljöarbete som har en optimistisk tro på teknik tillsammans med stark äganderätt är delar i vårt partis fundament. För oss är det särskilt viktigt att sätta individen i centrum och att det finns olika valmöjligheter, privata eller offentliga.
Individens självbestämmande är centralt för vårt parti. Vi arbetar för ett decentralistiskt samhälle med makten nära människor. Vi vill att hela vår kommun utvecklas, vi arbetar vidare med bostäder, företag och skolor runt om i hela kommunen. Det är just detta som är den ideologiska utgångspunkten för Centerpartiet.
Vi arbetar för:
Aktivt skolval med bra förutsättningar för både fristående och kommunala skolor i hela kommunen
Utveckla möjligheten att välja mellan olika utförare inom omsorgen
Fortsätta prioritera ett aktivt arbete för företagsklimatet.
Fler villatomter i attraktiva sjönära lägen - då behövs lättnader i strandskyddet.
Stärkt äganderätt för skogsägare så de får bestämma och sköta sin skog med mindre regelkrångel.
Utveckla Växjö Småland Airport med attraktiva flyglinjer både inrikes och utrikes
Centerpartiet har de senaste 16 åren styrt Växjö kommun tillsammans med Allianspartierna och Miljöpartiet. Vi har tagit ansvar för att utveckla Växjö till en attraktiv och expansiv kommun. Vi är inte färdiga utan nu lägger vi i nästa växel. Vi vill fortsätta vårt arbete och nu är det upp till väljarna att ge oss det stödet.
Med ett starkt Centerparti kan man räkna med en aktiv politik för Växjö, där medborgarna känner trygghet och har inflytande över sin vardag. Vi utgår från vår princip om den breda mitten där vi kan samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Det vi beskriver är långt ifrån det kollektivistiska samhälle som Vänsterpartiet vill ha. Hur tror Vänsterpartiet att man ska kunna genomföra sin vänsterpolitik? Inte med oss i Centerpartiet i alla fall.

Andreas Olsson (C) KommunalrådTina Sturesson (C) Ledamot UtbildningsnämndenThomas Magnusson (C) KretsordförandeAnnika Nilsson (C) GruppledareClaes Bromander (C) Ledamot tekniska nämnden