NYHETER 2022-6-2 KL. 09:11

Debatt: Brottsligheten kostar 190 miljarder årligen - placera trygghetsinstitut i Växjö

Av Hans Nilsson

Debatt: Brottsligheten kostar 190 miljarder årligen - placera trygghetsinstitut i Växjö
Oliver Rosengren, kommunalråd och riksdagskandidat för Moderaterna i Kronobergs län, vill ha ett nationellt utredningsinstitut i Växjö för trygghetsåtgärder med ansvar att utvärdera åtgärder mot kriminalitet. Foto: Hans Nilsson

debatt Sverige plågas av kriminalitet. Trots det finns förhållandevis få beräkningar på hur mycket brottsligheten kostar samhället.
Men nu finns rapporten ”Brottslighetens kostnader hotar jobben och välfärden”, skriven av Louise Meijer, Niklas Wykman och Oliver Rosengren.
Baserat på andra länders bedömningar och tillgängliga svenska studier kommer vi fram till att brottsligheten beräknas kosta Sverige cirka 190 miljarder SEK årligen. Tidigare har Svenskt Näringsliv skattat kostnaden till cirka 100 miljarder SEK

Tillsammans med Louise Meijer och Niklas Wykman har jag föreslagit att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska gå upp i en ny myndighet – Sveriges nationella utredningsinstitut för trygghetsåtgärder (SNUT) – med ansvar att utvärdera åtgärder mot kriminalitet.
Det vore lämpligt att placera den i Växjö. Linnéuniversitetet är unikt i landet med både kriminologiutbildning och polishögskola – institutionen för kriminologi och polisiärt arbete – och vore därför lämpligt. Det kan jämföras med att IFAU är placerat på Uppsala universitet.

Får jag förtroendet att bli riksdagsledamot i höst kommer jag driva betald utbildning för polisstudenter och bättre villkor för poliser – Sverige behöver fler poliser utan att sänka krav – och att ett nytt utvärderingsinstitut etableras i Växjö.
Polistätheten är tredje lägst i EU. Hälften av utbildningsplatserna är tomma. Var tredje polis letar annat jobb.
Sverige är det EU-land där flest skjuts till döds, varannan ung kvinna känner sig otrygg i sitt eget kvarter och bara tre procent av bostadsinbrotten klaras upp.
För att Sverige ska bli tryggt igen krävs en rad åtgärder. Kampen mot grov brottslighet och att fler vardagsbrott klaras upp kräver att poliserna blir fler – inte färre. Politiken behöver ta sitt ansvar.

Höj polislönerna med i genomsnitt 3000 kronor.
Öka polistätheten till EU-snittet, alltså drygt dubbelt så många poliser i polisområdet.
Låt andra utföra uppgifter som inte kräver polisbehörighet.
Stärk rättskedjan med fler åklagare, fler fängelseplatser och kortare kö till domstol.
Förstärk polisutbildningen med betald utbildning.
Skärp straffen med avskaffade straffrabatter.
Utöka utredningsredskapen med kameraövervakning och hemlig avlyssning mot gäng.
Utrusta polisen med vattenkanoner och andra redskap för att inte behöva retirera vid upplopp.
Åtgärderna behöver vara långsiktigt kloka. Det är inte rätt att sänka kraven till polisutbildningen, fortsätta öppna nya polishögskolor innan befintliga är fulla eller i onödan utbilda personer som redan arbetar hos polisen för att få upp siffrorna.

Oliver Rosengren, kommunalråd och riksdagskandidat för Moderaterna i Kronobergs län