NYHETER 2022-6-13 KL. 09:20

Brottslighet stort hot mot företagsklimatet i Kronoberg - kostar 1,6 miljarder årligen

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ/KRONOBERG. Det stora hotet mot företagsklimatet är brottsligheten och otryggheten - det anser företagare i Kronobergs län i en ny undersökning av Svenskt näringsliv. Företagens kostnader för brott i Kronoberg är hela 1,6 miljarder kronor årligen för larm, väktare, dyrare försäkringar och högre staket. - Många företagare i Kronoberg är ledsna och rädda på grund av brottsligheten och frustrerade över att så få brott klaras upp. En del funderar på att lägga ned verksamheten på grund av detta, säger Ulrica Bennesved, Svenskt Näringslivs regionchef i Kronoberg.

Brottslighet stort hot mot företagsklimatet i Kronoberg - kostar 1,6 miljarder årligen
Den brottslighet som riktar sig mot företagen har ökat kraftigt och blivit ett stort samhällsproblem. Idag är denna brottslighet ett hot mot företagsklimatet, förklarar Ulrica Bennesved, Svenskt Näringslivs regionchef i Kronoberg. Foto. Hans Nilsson


Varje år gör Svenskt Näringsliv en stor undersökning av villkoren och förutsättningarna att driva företag i landets alla kommuner. Mer än 30 000 företagare, varav 871 i Kronobergs län, i olika branscher och storlekar har svarat på frågor om hur de uppfattar situationen där de är verksamma.
I Kronoberg fortsätter tillgången på kompetent arbetskraft att sjunka. En majoritet av företagen svarar nu att situationen inte ens är godtagbar.
Hur kan då företagsklimatet förbättras?
Frågar man företagare i Kronoberg kommer åtgärder som stävjar brottslighet och otrygghet högst på listan. Hela 41 procent av de tillfrågade företagen anger detta som det mest prioriterade området och 24 procent upplever att det påverkar dem negativt.

Totalt är företagens kostnader för brotten i Kronoberg runt 1,6 miljarder kronor per år.
- Det här är pengar som borde gått till att utveckla affärerna i stället, det är 300 000 kronor per företag. Därför är det inte förvånande att företagarna känner att åtgärder kring kriminaliteten bör prioriteras högre, detta måste ske både på nationell och lokal nivå, säger Ulrica Bennesved på Svenskt Näringsliv i Kronoberg.
Brottslighet har alltid funnits, men Ulrica Bennesved anser att den brottslighet som riktar sig mot företagen har ökat kraftigt och blivit ett stort samhällsproblem.
I Kronoberg har sex av tio företag utsatts för brott det senaste året. Det är mer än 4 000 företag, och 64 procent av företagarna tror att kriminaliteten kommer att öka. Brottsligheten är numera ett hot mot företagsklimatet.
- Ja, vi beräknar till exempel att runt 350 företagare i Kronobergs län funderar på att lägga ned hela eller delar av verksamheten på grund av brottsligheten och otryggheten, förklarar Ulrica Bennesved.
Det är olika typer av brott som drabbar olika typer av företag. Handeln brottas med stölder och rån, byggföretag drabbas av stölder och åkerier av kapellskärningar och industrier av inbrott, till exempel.
- Polisen måste få bättre förutsättningar och mer resurser för att klara upp den brottslighet som riktar sig mot företag, och straffen för de här brotten måste bli hårdare. Dessutom borde Brottsförebyggande rådet få i uppdrag att kartlägga brotten mot företag. Sedan behöver polisen och näringslivet samarbeta bättre, tycker Ulrica Bennesved.

I undersökningen lyfter även företagarna fram att de vill ha bättre dialog med kommunerna, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, snabbare handläggning och fler bostäder för att förbättra företagsklimatet.
I Kronoberg får tre kommuner ett bättre resultat jämfört med förra årets mätning. Kronoberg som helhet har ett snittbetyg för det sammanfattande omdömet på 3,5 vilket är samma som förra året och ger dem en fjärdeplats bland Sveriges 21 län.
Bäst betyg i Kronoberg får Markaryd följt av Alvesta och Ljungby. Lägst hamnar Älmhult. När det gäller Växjö fortsätter det att gå i fel riktning, men det små förändningar och Växjö får trots det näst högsta betyget bland Sveriges 25 största kommuner, enligt undersökningen.
hans nilsson


Ulrica Bennesved, Svenskt Näringslivs regionchef i Kronoberg. Foto. Pressbild


Företagsklimatet i Kronobergs län
Kommun Betyg Jämfört med 2021
Markaryd 4,5 +0,1
Alvesta 3,9 +0,1
Ljungby 3,7 +/–
Växjö 3,5 - 0,1
Uppvidinge 3,5 + 0,2
Lessebo 3,2 - 0,1
Tingsryd 3,0 - 0,3
Älmhult 2,9 - 0,1

Viktigast för kommunerna att ta tag i enligt företagen:
• Minskad brottslighet och ökad trygghet
• Bättre dialog mellan kommunen och företagen
• Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
• Snabbare handläggning
• Fler bostäder